Coöperatie Slimmer Leven

Over ons

Coöperatie Slimmer Leven

We staan op een punt waarin het huidige zorgsysteem niet langer houdbaar is. De samenleving verandert. Mensen worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn. Er is een toenemend aantal chronisch zieken, zowel fysiek als mentaal. Het aantal kwetsbare mensen neemt toe. Tegelijkertijd neemt het aantal werkende mensen snel af. De zorgkosten blijven stijgen en langdurig ziekteverzuim wordt vooral veroorzaakt door psychische aandoeningen. Preventie en vitaliteit worden steeds belangrijker. De vraag naar kwalitatieve, efficiënte, bemensbare en betaalbare zorg groeit.

Coöperatie Slimmer Leven heeft samen met haar leden een gezamenlijke opdracht:

het huidige systeem rondom gezondheid en vitaliteit toekomstbestendig maken. Dit betekent dat er nieuwe kansen moeten worden benut, zoals nieuwe samenwerkingsvormen met andere partijen, regio’s en op andere niveaus.

Binnen de Coöperatie bundelen we daarom krachten en werken we samen. We kijken met elkaar wat er nodig is om de gezamenlijke uitdagingen te overwinnen, zodat we innovatie daadwerkelijk kunnen versnellen. Deze samenwerking beperkt zich niet enkel tot de zorgketen, ook kennisinstellingen en bedrijfsleven zijn hierbij hard nodig. Evenals overheden zoals gemeenten, de provincie en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Recente nieuwsberichten

Directeur Zorginkoop VGZ Hans van Noorden treedt toe tot bestuur Coöperatie Slimmer Leven

Directeur Zorginkoop VGZ Hans van Noorden treedt toe tot bestuur Coöperatie Slimmer Leven

In de Algemene Ledenvergadering op 19 juni is de benoeming van Hans van Noorden (Directeur Zorginkoop van Coöperatie VGZ) als nieuw bestuurslid van Coöperatie Slimmer Leven unaniem goedgekeurd. Hij volg...

Lees meer
Coöperatie Slimmer Leven gaat verhuizen

Coöperatie Slimmer Leven gaat verhuizen

Coöperatie Slimmer Leven gaat verhuizen, samen met Brainport Development. Op 24 juni trekken we voor het laatst de deur op de Emmasingel achter ons dicht en pakken we onze spullen uit op het Innovation ...

Lees meer
Juiste Zorg op de Juiste Plek: Vouchers voor inzet expertise bij opstellen gedeelde beeld in de regio beschikbaar

Juiste Zorg op de Juiste Plek: Vouchers voor inzet expertise bij opstellen gedeelde beeld in de regio beschikbaar

Het organiseren van ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ begint bij een helder beeld van de regio: Wat doen we goed in de regio en wat kan beter? Welke zorg heeft deze regio in de toekomst nodig en hoe an...

Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en evenementen.

Schrijf je in