SEAS2Grow biedt springplank voor ondernemers met een unieke zorginnovatie

Je ontwikkelt een product of dienst waarmee je een bijdrage levert aan de gezondheid, het welzijn of de zelfredzaamheid van senioren. Maar hoe zorg jij ervoor dat jouw innovatie de Europese markt bereikt en goed aansluit bij de behoefte?

SEAS2Grow is de springplank om jouw innovatie verder te brengen.
De Zilveren Economie biedt kansen De Europese Zilveren Economie-markt is de grootste ter wereld met 96 miljoen mensen ouder dan 60 jaar. Een markt die enorme kansen biedt. Maar ook belemmeringen vanwege de buitenlandse wet- en regelgeving. SEAS2Grow heeft als doel om de ontwikkeling van kansrijke innovaties te versnellen. Op die manier kunnen meer ouderen, in verschillende Europese landen, de toegevoegde waarde van deze innovaties zelf ervaren. Binnen SEAS2Grow werken Nederland, België, Frankrijk en Engeland samen om zorginnovatie over de grens meer kansen te geven. In Nederland zijn Smart-Homes, tante Louise en Care Innovation Center de deelnemende partners.

Innovatie gericht op een gezonde toekomst

SEAS2Grow is er om ondernemers te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van hun product of dienst. Belangrijke voorwaarde is dat de innovatie:

  • zich richt op de 50+ doelgroep;
  • een bijdrage levert aan de gezondheid, welzijn of zelfredzaamheid of op een andere wijze invulling geeft aan de zorg aan huis.

Innoveren over de grens

Ontwikkel je een nieuw product of dienst en heb je ambities om je innovatie ook buiten Nederland te implementeren? Dan is het project SEAS2Grow zeker interessant voor jou.
SEAS2Grow biedt je de mogelijkheid om

  • jouw product of dienst verder te ontwikkelen samen met eindgebruikers;
  • contact te leggen met potentiële klanten, in binnen- en buitenland;
  • ondersteuning te krijgen bij de ontwikkeling van jouw businessmodel en de ‘route to market’ in het complexe zorgstelsel.

Meer weten?

Wil je weten wat SEAS2Grow voor jouw bedrijf kan betekenen? Aarzel dan niet om contact op te nemen of meld je innovatie zo spoedig mogelijk aan op www.agetechaccelerator.com. De organisatie neemt contact op om na te gaan of je een volledige aanvraag kunt indienen. Deze moet rond eind april 2019 gereed zijn.