Patiëntvergoeding Juitste Zorg Op Juiste Plek beschikbaar

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt partijen in de regio bij de transformatie naar ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Betrokkenheid van patiënten bij deze beweging is cruciaal.

Regionale samenwerkingspartners zijn of gaan op korte termijn aan de slag met het maken van een gedeeld beeld van de regio. Met behulp van de door het RIVM ontwikkelde dataset maken zij inzichtelijk wat er goed gaat in de regio, wat er beter kan en welke opgave hen de komende 5 à 10 jaar te wachten staat. Wat moeten we doen om de zorg te kunnen blijven leveren of liefst verbeteren? De samenwerkingspartners bestaan uit aanbieders van zorg en ondersteuning, financiers (gemeenten, verzekeraars en/of zorgkantoor) èn mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning. Ervaringsdeskundigen weten immers het beste waarmee zij in hun dagelijks leven geholpen zijn. Dat is ook de reden waarom zij niet mogen ontbreken aan deze tafels.

PGO-support helpt regio’s bij het werven en selecteren van de juiste persoon of personen. De kandidaten zijn getraind om te schakelen van hun persoonlijke situatie naar de meerwaarde voor de groep. Bovendien ontvangen zij een vergoeding voor hun deelname aan de overleggen over de regiobeelden. PGO keert deze vergoedinguit. PGO-support werkt samen met de cliënten- en patiëntenorganisaties.

Geïnteresseerd en op zoek naar meer informatie? Meer informatie is te vinden op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl en www.pgosupport.nl.