Nieuws

Directeur Zorginkoop VGZ Hans van Noorden treedt toe tot bestuur Coöperatie Slimmer Leven

Directeur Zorginkoop VGZ Hans van Noorden treedt toe tot bestuur Coöperatie Slimmer Leven

In de Algemene Ledenvergadering op 19 juni is de benoeming van Hans van Noorden (Directeur Zorginkoop van Coöperatie VGZ) als nieuw bestuurslid van Coöperatie Slimmer Leven unaniem goedgekeurd. Hij volg...

Lees meer
Coöperatie Slimmer Leven gaat verhuizen

Coöperatie Slimmer Leven gaat verhuizen

Coöperatie Slimmer Leven gaat verhuizen, samen met Brainport Development. Op 24 juni trekken we voor het laatst de deur op de Emmasingel achter ons dicht en pakken we onze spullen uit op het Innovation ...

Lees meer
Juiste Zorg op de Juiste Plek: Vouchers voor inzet expertise bij opstellen gedeelde beeld in de regio beschikbaar

Juiste Zorg op de Juiste Plek: Vouchers voor inzet expertise bij opstellen gedeelde beeld in de regio beschikbaar

Het organiseren van ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ begint bij een helder beeld van de regio: Wat doen we goed in de regio en wat kan beter? Welke zorg heeft deze regio in de toekomst nodig en hoe an...

Lees meer
Minister Bruins: €75 miljoen voor digitale gegevensuitwisseling huisartsen en patiënten

Minister Bruins: €75 miljoen voor digitale gegevensuitwisseling huisartsen en patiënten

Per 1 juli 2020 is het voor alle zorgverleners van Nederland wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage te bieden in hun medische gegevens. Zo kunnen patiënten hun eigen medische gegevens vei...

Lees meer
Geslaagde DTW-bijeenkomst over de interactie tussen mens en technologie

Geslaagde DTW-bijeenkomst over de interactie tussen mens en technologie

Op woensdagavond 22 mei organiseerde Coöperatie Slimmer Leven samen met Máxima Medisch Centrum, Technische Universiteit Eindhoven en GGzE een avond rondom de interactie tussen mens en technologie. Na dr...

Lees meer
Patiëntvergoeding Juitste Zorg Op Juiste Plek beschikbaar

Patiëntvergoeding Juitste Zorg Op Juiste Plek beschikbaar

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ondersteunt partijen in de regio bij de transformatie naar ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Betrokkenheid van patiënten bij deze beweging is...

Lees meer