Geslaagde regiobijeenkomst ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ van Ministerie van VWS in Eindhoven

Op dinsdagavond 26 maart kwamen ruim 150 zorgaanbieders, zorggebruikers en zorgbestuurders op de Technische Universiteit in Eindhoven samen om in gesprek te gaan over de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Op initiatief van Coöperatie Slimmer Leven werd deze bijeenkomst, bedoeld voor Brabant en Limburg, in de Brainport-regio georganiseerd. 

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een initiatief van zorgpartijen. In dit gedachtegoed staat het dagelijks functioneren van mensen centraal. Van daaruit wordt gezocht naar manieren om zorg te verplaatsen (dichterbij mensen thuis), (duurdere) zorg te voorkomen en zorg te vervangen door bijvoorbeeld eHealth. Dit helpt mensen beter leven en functioneren met hun ziekte of beperking. Het ministerie van VWS ondersteunt deze beweging waar mogelijk en faciliteert partijen van elkaar te leren en met elkaar in contact te komen. Zie voor meer informatie het rapport van de taskforce.

Gedachtegoed

Tijdens de regiobijeenkomst in Eindhoven werden de aanwezigen welkom geheten door dagvoorzitter Wout Adema. Wout Adema is directeur Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
Als dagvoorzitter gaf hij een korte introductie op het onderwerp ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’, waarna hij het woord gaf aan Bas van den Dungen. Bas van den Dungen is directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en tevens voorzitter van de taskforce.
In een korte speech benadrukte van den Dungen het belang van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en sprak hij zijn bewondering uit voor de zorgpartijen die dit gedachtegoed in de praktijk toepassen.

Het stokje werd doorgegeven aan Angela de Rooij. een ervaringsdeskundige en belangenbehartiger voor Diabetesvereniging Nederland. Angela nam de aanwezigen mee in haar ervaringen als diabetes-patiënt, hoe zij de huidige zorg ervaart en hoe het volgens haar beter georganiseerd zou kunnen worden.

Guy Schulpen, medisch directeur van Zorg in Ontwikkeling (ZIO) en tevens lid van de taskforce, ging vervolgens verder in op het gedachtegoed van Juiste Zorg op de Juiste Plek. Daarnaast liet hij aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden uit de regio Maastricht zien hoe we ons gezamenlijk kunnen inzetten om de transitie te laten slagen.

Zorgateliers: de diepte in

Na de presentaties gingen de aanwezigen uiteen in verschillende zorgateliers. Tijdens deze interactieve subsessies verdiepten zij zich in lokale initiatieven en bogen zich over de vraag hoe zij dergelijke initiatieven ook in hun eigen dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Één van deze sessie werd gevuld door Coöperatie Slimmer Leven en het praktijkvoorbeeld van de Achtse Barrier. Na een introductie over de Brainport Nationale Actieagenda en het geïntegreerde programma ‘Gezondheid & Vitaliteit’, nam Wim Ooms de deelnemers van dit zorgatelier mee in de ontwikkelingen van het Buurtplein in de Achtse Barrier.

De avond werd afgesloten door Wout Adema, die samen met de deelnemers terugblikte op de belangrijkste lessen uit de zorgateliers. Het was een avond met voldoende inspiratie om de Juiste Zorg op de Juiste Plek verder vorm te geven in de praktijk.