Zorgcirkels

In regio Zuidoost-Brabant werken zeventien zorgorganisaties op een slimme manier samen in de nachtzorg. Dit zijn verpleeg- en verzorgingshuizen, kleinschalige woonvormen, begeleid wonen en thuiszorg. ’s Nachts zijn medewerkers inzetbaar voor cliënten van meerdere organisaties, binnen zogenaamde ‘zorgcirkels’ die een bepaald gebied beslaan. Per cirkel staan een of enkele medewerkers paraat. “Het resultaat is een goede beschikbaarheid van zorg tijdens de nacht’’, vertelt Jacqueline Kuppens die het initiatief ondersteunt. “Soms is het even puzzelen om een cirkel rond te krijgen, maar inmiddels kunnen we in de regio op ervaring bogen en komt de samenwerking steeds gemakkelijker tot stand. Diverse zorgcirkels zijn inmiddels de projectfase al lang voorbij, en daar is samenwerking bestendigen en verder verbeteren aan de orde.”

Extra menskracht

Optimale hulp voor cliënten staat voorop. De zorgcirkels maken daarom waar mogelijk gebruik van technieken voor toezicht en alarming. Signalen komen binnen bij een centrale die passende hulp oproept, variërend van buren of mantelzorg, spoedzorg of een medewerker. 

Stuurgroep

Zorgcirkels is een initiatief van zorgorganisaties. Een stuurgroep begeleidt de verdere ontwikkeling van Zorgcirkels. Deze stuurgroep bestaat uit directeuren en bestuurders van deelnemende zorgorganisaties, afgevaardigden van kennisinstellingen en de directie van de Coöperatie Slimmer Leven 2020.

Gerelateerd nieuws

Gerelateerde projecten