WeHelpen

Via het landelijk initiatief ‘WeHelpen’ en het online platform wehelpen.nl kun je heel handig hulp vragen, aanbieden én organiseren.

Hulp vragen

WeHelpen zorgt ervoor dat mensen met een hulpvraag snel geholpen worden zonder dat daar een professional nodig is. Zij geven via WeHelpen aan welke hulp zij zoeken en wanneer iemand hen hulp kan bieden.

Hulp aanbieden

Ook biedt WeHelpen motivatie om zelf actief te worden in je omgeving. Je geeft zelf aan welke hulp je wilt aanbieden en wanneer. Zo draag je bij aan een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend is, in ruil voor veel waardering.

Hulp organiseren

WeHelpen maakt ook het zelf organiseren van hulp, bijvoorbeeld mantelzorg, heel gemakkelijk. Je meld je aan op wehelpen.nl, maakt een groep aan en nodigt anderen hiervoor uit. Vervolgens organiseer je binnen deze groep een agenda, een logboek en notitiepagina’s. Zo blijft iedereen in je eigen hulpnetwerk altijd op de hoogte van taken, afspraken en bezoeken.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Mariëlle Rooijakkers van Vrijwilligerspunt Eindhoven via 040 219 33 74 of m.rooijakkers@vrijwilligerspunteindhoven.nl

Gerelateerde projecten