SOULMATE

Coöperatie Slimmer Leven neemt met negen Nederlandse, Belgische en Oostenrijkse partners deel in het 30-maanden durende project SOULMATE. Het project is onderdeel van het Europese Active and Assisted Live programma en richt zich op mobiliteit van 65-plussers.

Coöperatie Slimmer Leven neemt met negen Nederlandse, Belgische en Oostenrijkse partners deel in het 30-maanden durende project SOULMATE. Het project is onderdeel van het Europese Active and Assisted Live programma en richt zich op mobiliteit van 65-plussers.

 

Aanleiding en doel

65-plussers zijn over het algemeen graag actief en sociaal, willen naar buiten, willen hun familie opzoeken en/of willen reizen maken. Echter, wanneer mensen ouder worden, wordt dit vaak moeilijker. Het gevaarlijke verkeer en de digitalisering werken ook niet mee. SOULMATE, wat staat voor Secure Old people’s Ultimate Lifestyle Mobility by offering Augmented reality Training Experiences, wil de uitdagingen van ouderen adresseren. De tien partners binnen het project hebben als doel een geïntegreerde mobiliteitsoplossing te ontwikkelen die 65-plussers ondersteunt tijdens het reizen. 

 

Activiteiten binnen het project

Door middel van co-creatiesessies met 65-plussers wordt er informatie opgehaald over wat belangrijk gevonden wordt tijdens het reizen, welke problemen ervaren worden en welke rol er in technologie gezien wordt. Vervolgens brengen technologiepartners hun bestaande mobiliteitsoplossingen in: een technologie gericht op training van routes, één gericht op veiligheid en monitoring tijdens het afleggen van een route en één gericht op actief navigeren tijdens het afleggen van een route. Aan de hand van de informatie uit de co-creatiesessies en de bestaande technologieën wordt een blauwdruk van de mobiliteitsoplossing uitgewerkt. In de volgende co-creatiesessies, livetests en enquêtes wordt de oplossing steeds weer getoetst met potentiële eindgebruikers waarna technologische ontwikkeling volgt. De planning van de activiteiten is als volgt:

  • Co-creatiesessies (24 deelnemers in meerdere sessies)                     juni – november 2018
  • Enquêtes (100 deelnemers)                                                                     juni – november 2018
  • Eerste livetest met de mobiliteitsoplossing (5 deelnemers)              januari – maart 2019
  • Tweede livetest met de mobiliteitsoplossing (40 deelnemers)         juni 2019 – januari 2020

 

Rol van Slimmer Leven

Slimmer Leven is verantwoordelijk voor het rekruteren van deelnemers voor de verschillende activiteiten. Om zo veel mogelijk variërende inzichten te krijgen, worden er in ieder land twee verschillende groepen mensen onderzocht. In Nederland betrekt Slimmer Leven mensen die in de stad wonen tegenover mensen die op het platteland wonen.

 

Partners

Slimmer Leven werkt in het project samen met TU/e, Roessingh Research and Development (Nederland), ABEONAconsult, Happy Aging, Activ84Health (België), FH Joanneum University of Applied Sciences, c.c.com, FRAISS, GEFAS Steiermark (Oostenrijk). 

 

Overige informatie

Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMW en de EU binnen het Active and Assisted Live programma. 

Mocht u deel willen nemen aan het project of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Margit Ruis via m.ruis@slimmerleven2020.com

Gerelateerde projecten