Open Data 4 Health

Mensen genereren in toenemende mate zelf informatie over hun gezondheid, omdat ze gebruik maken van technologie zoals de iWatch en domoticasytemen, gezondheidsapps, en van eHealth diensten. Open Data 4 Health wil een platform bieden voor het opslaan van persoonsgebonden data. “Het is een gemiste kans als we niets doen met de groeiende hoeveelheid persoonlijke medische gegevens”, geeft projectleider Marcel de Pender aan. “Het verzamelen en relevant maken daarvan, is van belang voor de ontwikkeling van nuttige nieuwe zorgdiensten, voor een hogere kwaliteit van leven.” ‘Open Data’ wil niet zeggen dat iedereen er zomaar toegang toe heeft. “Individuen blijven er nadrukkelijk eigenaar van en houden er zelf de regie over.”

Slim bij uitstek

Open Data 4 Health is een typisch infrastructuurproject. “Bij uitstek een Slimmer Leven 2020 project ook,  dat barrières wegneemt voor het uitrollen van slimme technieken. Vooral kleinere marktpartijen, die in hun eentje moeilijk kunnen opschalen, doen er hun voordeel mee.” Startpunt voor  Open Data 4 Health vormt het bestaande online berichtenverkeer, via stichting RZCC,  tussen eerste- en tweedelijns zorg. “Scans en foto’s bijvoorbeeld, gaan van ziekenhuis naar huisarts en omgekeerd, maar patiënten worden niet in die informatiestroom betrokken. Dat willen we om te beginnen moderniseren en tegelijkertijd privacy waarborgen.” 

Innovatie versnellen​

Vervolgstap is het aanleggen van een basisinfrastructuur voor Open Data 4 Health, voortbouwend op hoogwaardige breedbandvoorzieningen in de Brainport regio. Op naar uiteindelijk meer dan het vervullen van een regionale functie. “Ook initiatieven van buiten de regio, elders in Europa, kunnen straks van data gebruik maken om innovatie te versnellen.” 

Gerelateerde projecten