Living Lab eHealth SkinVision

Met de SkinVision smartphone-app kun je scherpe foto’s van je huid maken, om te delen met je huisarts, te archiveren of online aan te bieden voor een expertanalyse, bijvoorbeeld in het geval van een onrustige moedervlek. Met deze app als aanknopingspunt, startte Slimmer Leven 2020 een ‘living lab’ in regio Brainport Eindhoven. Doel is onderzoek naar mogelijkheden voor een betere en kostenefficiëntere medische zorg met de inzet van eHealth. “Skinvision is een typische eHealth toepassing. Een goede ook: gecertificeerd en makkelijk in gebruik”, vertelt projectinitiator Marieke van Beurden.

Regie

In Living Lab eHealth Skinvision helpen gebruikers van de app die door te ontwikkelen en in te bedden in het formele medische circuit. “We zijn geïnteresseerd in twee vragen. Om te beginnen, hoe kunnen eHealth toepassingen mensen meer regie geven over hun eigen gezondheid? Ten tweede, hoe kunnen eHealth toepassingen een plek krijgen in de formele zorgketen en daar van waarde zijn? Specifiek met Skinvision en online monitoring, hopen we te bereiken dat mensen zich bewuster worden van de gezondheid van hun huid, zodat ze niet onnodig de huisarts of dermatoloog bezoeken en daadwerkelijke huidproblemen eerder signaleren. Speelt de keten daar op in met een effectieve inzet van de juiste professionals en behandelingen, dan zijn er grote kostenbesparingen mogelijk.

Opschalen​

De hele zorgketen wordt in het project betrokken. Zo is Zorgbelang Brabant een partner die de gebruikers van de app en hun belangen naar voren brengt. “Begin 2015 willen we een pilot starten met drie huisartsen in de regio die SkinVision onder hun patiënten promoten. Ook doen er inmiddels dermatologen mee van het Catharinaziekenhuis en het Maxima Medisch Centrum. Als de pilot goed verloopt is het de bedoeling dat we in de loop van 2015  flink opschalen en meer huisartsen van de zorggroepen SGE, PoZoB en DOH de app gaan inzetten.

Gerelateerd nieuws 

Gerelateerde projecten