Lerend netwerk Zelfmanagement & eHealth

​De coöperatie Slimmer Leven 2020 en Zorgbelang Brabant organiseren gezamenlijk een reeks van leerbijeenkomsten over de opschaling van Zelfmanagement & eHealth. Primair zijn deze bijeenkomsten bedoeld voor mensen die actief betrokken zijn bij innovatieprojecten die de implementatie en het daadwerkelijk gebruik van eHealth technologie door burgers en zorgverleners stimuleren. Met andere woorden: de mensen met hun voeten in de soms complexe klei van zorginnovatie.

Werkwijze

“In de bijeenkomsten werken we vraaggestuurd vanuit de projecten en initiatieven van de deelnemers.” Aldus Dianne Prinsen, Zorgbelang Brabant. De ervaren knelpunten in deze projecten vormen de thema’s van de leerbijeenkomsten. Onderwerpen zijn: maatschappelijke impact, financiering, cliënt-perspectief, etc. De ervaringen worden gedeeld, verspreid en geborgd binnen en buiten het lerend netwerk. Dit gebeurt fysiek in de bijeenkomsten en in de online community van het lerend netwerk. “Op die manier kunnen we samen werken aan oplossingen die zorgen dat bestaande innovaties op het gebied van health@home sneller bij mensen thuis komen door succesvolle implementatie en grootschalige opschaling.”

Deliverables leerbijeenkomsten

​Marieke van Beurden, Slimmer Leven 2020: “We streven ernaar de deelnemers zeer concrete oplossingen en vervolgstappen voor de ervaren knelpunten aan te reiken door vanuit verschillende perspectieven te kijken. Zo willen we komen tot best practices: geleerde lessen in aanpak, proces en communicatie van innovatieprojecten. Uiteindelijk werken we met elkaar aan een ‘WeHealth innovatieboek’ die als toolkit met aanbevelingen gebruikt kan gaan worden.”

Gerelateerd nieuws

Gerelateerde projecten