Lerend Netwerk Dementie Brabant

Vanuit het SRE was enkele jaren terug het initiatief genomen om partijen rondom dementie met elkaar te verbinden in de Denktank Dementie. Opdracht was het aanbod af te stemmen en kennis en informatie-uitwisseling te organiseren. Met het wegvallen van het SRE en daarmee ook de opdracht van de Denktank om het portefeuillehouders-overleg Zorg en Welzijn van advies te voorzien, zijn de leden bezig geweest met het inventariseren hoe het werk van de Denktank in een nieuw jasje gestoken kan worden en Dementie hoog op de agenda kan blijven staan.

Nieuwe inzichten, oplossingen en werkwijzen

Daaropvolgend is het besluit genomen om verder te gaan als Lerend Netwerk Dementie, in samenwerking met Coöperatie Slimmer Leven 2020. Hierbij willen we met de diverse deelnemers, vanuit een gezamenlijke betrokkenheid bij dementie, doelbewust kennis en ervaringen uitwisselen om zo nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen te ontwikkelen, om zo bij te dragen aan dementievriendelijke gemeenschappen.

Samen werken aan oplossingen

In de bijeenkomsten werken we vraaggestuurd vanuit de projecten en initiatieven van de deelnemers. De ervaren knelpunten in deze projecten vormen de thema’s van de leerbijeenkomsten. Binnen de eigen dagelijkse praktijk observeren, inventariseren en implementeren de deelnemers (nieuwe) activiteiten en bundelen ervaringen. De ervaringen worden gedeeld, verspreid en geborgd binnen en buiten het lerend netwerk. Op die manier kunnen we samen werken aan oplossingen die zorgen dat bestaande innovaties op het gebied van leven met dementie sneller bij mensen thuis komen door succesvolle implementatie en grootschalige opschaling.

Gerelateerde projecten