Innovate Dementia

Innovate Dementia ontwikkelt en test innovaties in de thuisomgeving van mensen met dementie. Het resultaat zijn hulpmiddelen die hun functioneren verbeteren en mantelzorgers een steuntje in de rug bieden. Neem een lamp die overdag zonlicht simuleert, goed voor diep en rustig slapen ’s nachts. Of de GoLivePhone voor ouderen: een telefoon met GPS die een mantelzorger via internet laat meekijken waar de eigenaar ervan zich bevindt. “Ervaringen van gebruikers zelf leren het snelst of iets werkt of niet, of om doorontwikkeling vraagt”, vertelt projectleider Joyce de Laat van Brainport Development. “Een betere, en enthousiastere, testgroep kunnen we ons niet wensen.”

Levendig lab

Deelnemende dementerenden en mantelzorgers, in Eindhoven, vormen een zogenaamd ‘living lab’. “Ze voelen zich geholpen en betrokken, omdat alles draait om hun inbreng. Wat we bovendien merken, is dat het project een sociale functie heeft. Mantelzorgers zoeken elkaar op. Dat bleek wel toen we een informele bijeenkomst organiseerden waar mensen elkaar duidelijk al goed kenden. Het is echt een levendig ‘living lab’!” Brainport Development is ‘linking pin’ tussen bedrijfsleven en projectpartners vanuit de overheid, zorg en onderzoek. Innovate Dementia heeft ook ‘living labs’ in Liverpool (Engeland), Krefeld (Duitsland) en Antwerpen-Geel (België). “Brainport Development initieerde en coördineert Innovate Dementia in Europees, INTERREG-verband. Onderling wisselen we voortdurend ideeën en resultaten uit. Zo hebben ze in Engeland bijvoorbeeld succes met een fitnessprogramma.”

De markt op

Uiteindelijke doel is om bewezen oplossingen daadwerkelijk bereikbaar te maken voor mensen die daarmee geholpen zijn. “Hup, de markt ermee op! – en graag voor een betaalbare prijs.” Innovate Dementia geeft mee invulling aan de proeftuin Dementie van provincie Noord-Brabant. De Laat ziet een beweging ontstaan die niet stopt met het einde van het project. “Ik heb vertrouwen in de hechtheid van het netwerk. En de opzet is inmiddels een blauwdruk voor een breder regionaal Living Lab, gericht op allerlei zorgvraagstukken in Brainport Regio Eindhoven.” 

Projectwebsite Innovate Dementia

Gerelateerd nieuws

Gerelateerde projecten