Over Slimmer Leven 2020

De samenleving verandert. Mensen worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. De vraag naar kwalitatieve, efficiënte en betaalbare zorg groeit. Technologie stelt ons in staat om vernieuwende eHealth-concepten te ontwikkelen die mensen de regie geven over hun eigen gezondheid, de kwaliteit van leven verbeteren en zorg goedkoper maken.

Dat is precies waar de Coöperatie Slimmer Leven 2020 zich sterk voor maakt: het aanmoedigen en ontwikkelen van technologische innovaties die slim inspelen op de actuele uitdagingen en veranderingen in onze maatschappij.  Slimmer leven 2020 is hierin een aanjager en dankzij de expertise van de leden van de coöperatie, loopt de regio voorop waar het gaat om slimme toepassingen in zorg, wonen en welzijn.

Gedeelde ambities in eHealth

In de regio Brainport - het hart van Zuidoost-Nederland - werken de leden van de Coöperatie Slimmer Leven 2020 aan een gezamenlijke ambitie: het realiseren van significante doorbraken in zorg, wonen en welzijn met inzet van innovatieve technologie en eHealth-toepassingen. Dit zijn toepassingen onder meer op het gebied van domotica, zorg op afstand en apps en diensten voor de (zelf-) management van de zorg. 

Binnen de coöperatie slaan zorgorganisaties, professionele netwerken, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, bedrijven, kennisinstellingen, overheden én eindgebruikers hiervoor de handen ineen. Inmiddels zijn bijna 80 organisaties aangesloten bij de coöperatie. Een overzicht van onze leden vindt u hier >>

Kracht van samenwerking

De kracht van de coöperatie zit met name in deze cross-over samenwerking. Gezamenlijk zetten de partners van Slimmer Leven 2020 zich in voor:

  • bewustwording rondom de mogelijkheden van eHealth, bij alle betrokken partijen en stakeholders;
  • het initiëren van proefprojecten die het in de praktijk invoeren van eHealth-toepassingen faciliteren en/of versnellen;
  • ​het creëren van kennisnetwerken en de (digitale) infrastructuur die eHealth-toepassingen mogelijk maakt;
  • en het hoog op de (politieke, beleids-) agenda’s plaatsen van de thema’s rondom eHealth.

Regie over eigen gezondheid

Slimmer Leven 2020 beoogt de regie van burgers over hun eigen gezondheid te versterken, door de inzet van eHealth-toepassingen die patiënten helpen meer zelfzorgend te worden in diverse (chronische) aandoeningen en gedragsverandering van zowel burgers als bij de zorgverleners stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan internetplatforms als de ShareCare Zorgsite, Zorg voor Elkaar, WeHelpen.nl. Ook het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) is een technologische oplossing waarmee mensen inzicht krijgen in de zorg die zij ontvangen en daarmee zelf beter de regie over hun gezondheid kunnen voeren. En met mobiele apps, zoals Duimpjes en CQ Live kunnen mensen communities opzetten en elkaar ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen. Uiteindelijk doel is het komen tot succesvolle grootschalige invoering van eHealth-toepassingen binnen de zorg en bij mensen thuis.