Vitaal Thuis – En nu doen!

Door: Liz Abzach op 22-10-2015

VitaValley heeft samen met 40 publieke en private partijen de richting van het gezamenlijke programma voor Vitaal Thuis bepaald. De volgende onderwerpen staan centraal:

  1. Hoe kunnen we komen tot een duurzaam financieringsmodel voor thuiszorgtechnologie?
  2. Hoe kunnen we de eindgebruikers bereiken en betrekken?
  3. Hoe komen we van implementatie tot opschaling?
  4. Hoe kunnen we zorgen dat het een markt van open, koppelbare (consumenten) technologie wordt?

Vitaal Thuis

Het doel van Vitaal Thuis is ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking langer veilig en zelfstandig thuis laten wonen. Dit realiseren zij door onder andere eenvoudige en betaalbare thuiszorgtechnologie breed beschikbaar en betaalbaar te maken. Gebruikers worden door een keuzegids in staat gesteld zelf zorg- en welzijnsdiensten in te kopen bij een partij naar keuze. De klant kiest en de technologie en omringende organisaties faciliteren deze keuze. De mantelzorgers en de financieringsstromen sluiten hierop aan.

Conclusies

Vitaal Thuis is tot de conclusie gekomen dat het nu zaak is – en ook mogelijk is – de implementaties in drie regio´s te intensiveren. Ook worden vanuit de publieke en private partijen werkgroepen bemenst om de voorwaarden verder in te vullen. Belangrijke oproep vanuit Vitaal Thuis is om eigenaarschap te tonen door alle stakeholders op hun gebied en daarnaast goed blijven luisteren naar de vraag van de cliënt en focus op vitaliteit in plaats van op zorg.

Lees hier meer over Vitaal Thuis

Reactie toevoegen