Verslag Algemene Ledenvergadering Slimmer Leven 2020: Terugblik op een dynamisch jaar

Door: Liz Abzach op 16-12-2015

Op 9 december vond de laatste Algemene Ledenvergadering van Slimmer Leven 2020 van dit jaar plaats. Leden van de coöperatie verzamelden zich in het nieuwe gebouw van Diagnostiek voor U aan de Boschdijk in Eindhoven.

Wrap-up 2015

Na het vaststellen van de agenda  werd een wrap-up gegeven van alle activiteiten die het afgelopen jaar door Slimmer Leven 2020 georganiseerd zijn. Marieke van Beurden: “We hebben dit jaar gemerkt dat het goed is om naast enkele grote events, juist meerdere kleine bijeenkomsten te organiseren, waarbij mensen uit diverse geledingen van de organisatie ervaringen kunnen delen. Hierdoor kunnen barrières om samen te werken aan innovaties gemakkelijker beslecht worden”.

Actieplan 2016

Ook het komende  jaar zullen we de inzet van de coöperatie baseren op de slagkracht van onze leden. Graag zien we dat een groot aantal leden gezamenlijk initiatieven van de grond krijgen en dat Slimmer Leven 2020 als een katalysator werkt om coalities bij elkaar te brengen en te houden. Alle partijen krijgen eigen ruimte, maar horen ook te clusteren. Hierdoor krijgt het deelnemen in de coöperatie ook meerwaarde.

In 2016 zien we graag een verder stijgende lijn in de participatiegraad van de leden binnen de coöperatie. Om dit te bereiken willen we diverse kleine vervolgstappen met elkaar zetten om vervolgens de opschalingsstap sneller en breder te kunnen nemen.

Initiatieven leden

Vervolgens gaven verschillende leden van de coöperatie een korte presentatie van lopende en nieuwe initiatieven binnen hun organisaties. Vincent Gerris was aanwezig namens de SGE en vertelde iets over patiëntenportalen.  Daarna presenteerde Eveline van Veghel van de St. Anna Zorggroep de ThuisMeetApp. Hilde Meijs van Summa Zorg vertelde de aanwezigen meer over het Samen Slim Zorgen Thuis-project. Vervolgens presenteerde Rens Brankaert van Slimmer Leven 2020 het ENSAFE-project en het gebruik van de GoLivePhone daarin. Als laatste sprak Irene Helderman van GGzE over het platform Minddistrict. De presentaties waren een uitstekende manier om meer van elkaars activiteiten te weten te komen en daar waar mogelijk aan te haken op initiatieven!

De volledige Powerpoint-presentatie van deze Algemene Ledenvergadering is hier te vinden.

 

Reactie toevoegen