Update Slimmer Leven 2020 - juni 2015

Door: Moniek Falck op 17-06-2015

In het eerste halfjaar van 2015 heeft een flink aantal activiteiten plaatsgevonden. Zo waren er een aantal bijeenkomsten van het ‘lerend netwerk’ Zelfmanagement & eHealth, er is een eerste aanzet gemaakt voor een communicatienetwerk, er is een informatiebijeenkomst georganiseerd rondom de werving van Europese fondsen en uiteraard vond onze netwerkbijeenkomst op 3 juni tijdens de Dutch Technology Week plaats onder het thema ‘Digital playground. Future of Health’.

Expositie Cure & Care

Met de aftrap van de Dutch Technology Week (DTW) vond tevens de opening plaats van de expositie ‘Cure & Care, Quality of Life’, verricht door burgemeester Mikkers (Veldhoven). Deze expositie is nog tot en met 28 juni dagelijks tussen 10-20uur te bezichtigen in de Greenhouse van Máxima Medisch Centrum te Veldhoven. Cure & Care laat objecten, concepten en verkenningen van nieuwe producten zien, vooral door designers ontworpen. De tentoonstelling was eerder te zien in het Design Museum in Taipei, Taiwan in het kader van de uitwisseling tussen Eindhoven en Taipei.

Smart Health tijdens de Dutch Technology Week

Op 3 juni organiseerden Slimmer Leven 2020 en Brainport Development gezamenlijk binnen de DTW een themadag ‘Health’. Gedurende de dag was er de slotconferentie van het Europese Interreg IVB-project Innovate Dementia, dat met circa tien Europese partners drie  jaar werkte aan concrete technologie en ondersteunde oplossingen voor mensen die leven met dementie.

Ultiem voorbeeld van hoe dit project daadwerkelijk het model van co-creatie volgde, was de openingsspeech van Tommy Dunne, ervaringsdeskundige. Kort voor de start van Innovate Dementia werd bij hem dementie vastgesteld, waarna hij gedurende de gehele looptijd van het project aan een groot aantal activiteiten en onderzoeken deelnam. Zijn aangrijpende verhaal, over hoe dementie je leven beïnvloedt, maar ook hoe innovatie kan bijdragen in het draaglijker maken van deze aandoening, raakte het publiek in hart en hoofd.

Aan het eind van de dag tekenden de deelnemers van Innovate Dementia  samen met de partners van Health Cluster Europe en het programma ENGAGED, een ‘Letter of Intent’ om de inspanningen rondom Living Labs en co-creatie ook in de toekomst voort te zetten.

Netwerkbijeenkomst Digital playground. Future of health.

De conferentie ging bijna geruisloos over in de Slimmer Leven 2020-netwerkbijeenkomst ‘Digital playground. Future of health’. Het programma was gevarieerd. Op het toneel stonden de finalisten van de Slimmer Leven Challenge - gewonnen door het team ‘Fietsen verleer je niet’ – en via een Tai Chi-oefening van een legertje nao humanoïden (robots) werd door het VPRO MediaLab een preview gegeven van de VR-productie ‘De Volmaakte Mens’.

Regionale initiatieven pitchten hun activiteiten en rond dezelfde thematiek hielden de twee  keynotes ‘inspirational talks’ over de mogelijkheden die (applied) gaming biedt om technologie intuïtief te maken in gebruik, maar ook de gebruikers te verleiden deze nieuwe mogelijkheden daadwerkelijk te benutten. Kortom, een zeer geanimeerde en druk bezochte bijeenkomst in het NatLab; een locatie waar de creativiteit in de atmosfeer hangt, stammend uit de tijd dat in dit pand de Philips research laboratoria gevestigd waren.

Brainport Healthy Living Lab

In de netwerkbijeenkomst hebben we kort stilgestaan bij het initiatief van Stichting Brainport rondom de vorming van een groot Living Lab ‘Healthy Living’. In opdracht van een breed opgezette stuurgroep met leden vanuit het Slimmer Leven-netwerk wordt momenteel aan een concreet plan gewerkt. Landelijk begint de eHealth-agenda steeds meer te leven, mede gezien het recente rapport van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg (RVZ). Het komt er nu op aan om niet langer te blijven experimenteren, maar met een aantal bewezen technologieën grootschalig uit te rollen. Deze  uitdaging gaan we in Zuidoost Brabant uiteraard graag aan. Graag zien wij u daarom op 18 juni bij de Algemene Ledenledenvergadering van Slimmer Leven 2020, die zich met name hierop zal richten, of bij een van onze andere activiteiten in de nabije toekomst.

Reactie toevoegen