Update Brainport Healthy Living Lab

Door: Liz Abzach op 22-10-2015

Op donderdag 8 oktober werd de eHealth-monitor 2015 aan de Minister van VWS aangeboden. Dezelfde dag verstuurde de Minister een kamerbrief aan de Tweede Kamer met een “Voort­gangsrapportage eHealth en zorgverbetering”. Beide documenten onderstrepen de urgentie om de beschikbare eHealth oplossingen grootschalig in de zorg te gaan toepassen.

eHealth-monitor 2015

Aanbevelingen uit de eHealth-monitor zijn om te focussen: 1. op online diensten voor zorggebruikers, inclusief de online inzage in medische gegevens, 2. op goede informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en 3. op het gebruik van eHealth door verpleegkundigen in de care. Hardnekkige belemmeringen die moeten worden aangepakt zijn de interoperabiliteit van informatiesystemen, de financiële vergoedingen en de onduidelijkheid in de wet- en regelgeving. In de kamerbrief is een reeks actiepunten benoemd waar het Ministerie samen met het veld op wil inzetten om een doorbraak van eHealth in de zorg te bewerkstelligen.

Slimmer Leven als regionaal netwerk benoemd

​In een bijlage bij de brief wordt Slimmer Leven 2020 benoemd als een regionaal ecosysteem dat bijdraagt aan zorgverbetering en met het Brainport Healthy Living initiatief er de ambitie is om de doelen van de eHealthbrief van de Minister aan te scherpen (sneller en beter).

Masterplan Healthy Living

Afgelopen maanden is met input van veel verschillende partijen gewerkt aan het Masterplan voor het Brainport Healthy Living Lab. De boodschappen uit bovenstaande twee documenten benadrukken de urgentie om dit initiatief nu uit te rollen. Medio november zal het plan worden besproken in de Stuurgroep en een besluit worden genomen over vervolg ontwikkelingen. De regio Brainport heeft een uitgangspositie om een leidende positie in te nemen in het stimuleren van grootschalige implementatie van eHealth en hiermee een ‘flagship’ te zijn, dat zich verder uitstrekt over de hele provincie Noord-Brabant en daarbuiten. De regio beschikt over meer dan 1000 onderzoekers in de health-tech sector, leidende ziekenhuizen met onderzoeksdoelstellingen en een strategische samenwerking tussen Philips en de TU/e op dit domein. Met het innemen van een leidende positie in eHealth kan er ook vooropgelopen worden ten opzichte van het buitenland en kan op ondersteuning vanuit het EU beleid worden gerekend. 

Reactie toevoegen