Uitdagingen in de zorg: een probleem dat we samen moeten oplossen

Door: Charel Klerkx op 01-05-2018

Onderstaand artikel is verschenen in de voorjaarseditie van Brabant Business Magazine en is hier terug te lezen (pagina 34/35)

 

De samenleving verandert. Mensen worden steeds ouder en willen zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. Er is een toenemend aantal chronisch zieken, zowel fysiek als mentaal. Het aantal kwetsbare mensen neemt toe. Tegelijkertijd neemt het aantal werkende mensen snel af. De zorgkosten blijven stijgen en langdurig ziekteverzuim wordt vooral veroorzaakt door psychische aandoeningen. De vraag naar kwalitatieve, efficiënte en betaalbare zorg groeit.

 

Al deze ontwikkelingen drukken steeds zwaarder op onze samenleving, zowel maatschappelijk als economisch. Om langer en actiever te leven, gezond ouder te worden, langer maatschappelijk te participeren en arbeidsuitval van medewerkers te reduceren, zijn schaalbare (ict-)innovaties waarbij de eindgebruiker in zijn dagelijks leven wordt ondersteund, onmisbaar. Hier zet het innovatienetwerk Coöperatie Slimmer Leven zich samen met al haar partners voor in.

Onhoudbaar zorgsysteem is gezamenlijk probleem

“Het zorgsysteem zoals we dat kennen begint langzamerhand onhoudbaar te worden. De zorg die we jarenlang door zorgorganisaties in de keten is geleverd, zakt door het ijs. De noodzaak om het systeem aan te pakken en flinke efficiëntieslagen te maken is groter dan ooit”, begint Marcel de Pender, programmamanager bij Coöperatie Slimmer Leven. “Nog te vaak merken we dat deze noodzaak nog niet bij iedereen is doorgedrongen. Eigenlijk is het net als met de klimaatproblematiek. Waar eerst enkel klimaatactivisten en de politiek hierover met elkaar spraken, is het intussen een gezamenlijk probleem geworden van de hele maatschappij. En kan ook iedereen zijn of haar steentje bijdragen. Denk aan het scheiden van afval, elektrisch autorijden of het installeren van zonnepanelen.”

“Deze verandering moet er ook in de zorg komen”, vult Peter Portheine, directeur bij Coöperatie Slimmer Leven, hem aan. “De tijd dat de zorgverzekeraar wel betaalt en de zorgverlener levert is eigenlijk gewoon voorbij. Mensen moeten zelf steeds redzamer worden, maar willen dat bijna altijd ook. Daarnaast gaat de zorg tegenwoordig veel verder dan de muren van de zorgorganisaties. Technologie stelt ons in staat om vernieuwende eHealth-concepten te ontwikkelen die mensen de regie geven over hun eigen gezondheid, de kwaliteit van leven verbeteren en zorg goedkoper maken.”

 

Toegevoegde waarde

Dat is precies waar de leden van Coöperatie Slimmer Leven zich sterk voor maken: het aanmoedigen en ontwikkelen van technologische innovaties die slim inspelen op de actuele uitdagingen en veranderingen in onze maatschappij.  Slimmer Leven is hierin een aanjager en dankzij de expertise van de leden van de coöperatie, loopt de regio voorop waar het gaat om slimme toepassingen in zorg, wonen en welzijn.

Net zoals de doelstellingen van het Ministerie van VWS, beoogt Coöperatie Slimmer Leven ook de regie van burgers over hun eigen gezondheid te versterken, door onder andere de inzet van eHealth-toepassingen die patiënten helpen meer zelfzorgend te worden in diverse (chronische) aandoeningen en gedragsverandering van zowel burgers als bij de zorgverleners stimuleren. 

 

“De technologische mogelijkheden en toepassingen zijn er allang en hebben zich reeds bewezen”, zegt Marcel de Pender. “Het gaat niet langer om de technologie zelf. Het gadget-niveau en de fase van ‘nice to have’ zijn we voorbij. Het gaat om de daadwerkelijk toegevoegde waarde. Momenteel staan we aan de vooravond van opschaling en grootschalige implementatie om die toegevoegde waarde voor het zorgstelsel mogelijk te maken. Daarbij lopen we met z’n allen tegen uitdagingen aan. Uitdagingen die iedere organisatie voor zich niet kan of zal oplossen, simpelweg omdat het buiten hun macht ligt.”

 

Samenwerken

Peter Portheine vervolgt: “Juist daarom is het zo belangrijk dat we krachten bundelen en samenwerken. De uitdagingen zijn vaak een gezamenlijk probleem waar meerdere organisaties tegenaan lopen en waardoor kleine pilots niet uitgroeien tot grootschalige implementaties. Als we met elkaar kijken wat er nodig is om deze uitdagingen te overwinnen, zullen we ook eerder in staat zijn dit te doen. Deze samenwerking beperkt zich niet tot de zorgketen, ook kennisinstellingen en bedrijfsleven zij hierbij hard nodig. Evenals overheden zoals gemeenten, de provincie en het Ministerie van VWS. Met hen bekijken we momenteel ook wat deze regio nodig heeft om de veelbelovende ontwikkelingen om te zetten in toegevoegde waarde voor de zorg.”

 

Ambitie

De visie van de leden van Coöperatie Slimmer Leven is 100.000 Brabanders twee jaar langer laten meedoen in economie en maatschappij. Zorgorganisaties, professionele netwerken, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, bedrijven, kennisinstellingen, overheden én eindgebruikers slaan hiervoor de handen ineen.

 

Marcel de Pender besluit: “Wijzen naar iemand anders is altijd het makkelijkst. Daarom beginnen we met eerst kritisch naar onszelf te kijken; wat kan er op korte termijn al beter en wat is er nodig? Vervolgens willen we met zijn allen het gezamenlijk probleem in de zorg aanpakken, bewustwording vergroten, om uiteindelijk uit te groeien tot de voorbeeldregio voor Nederland. Want samen met de leden van de Coöperatie en het Brainport-DNA hebben we daarvoor alle benodigde ingrediënten in huis.”

Reactie toevoegen