Slimmer leven start als partner in twee dementieprojecten

Door: Charel Klerkx op 16-05-2018

Afgelopen maand is Slimmer Leven als partner gestart in twee dementieprojecten. Beide projecten vallen onder het Create Health-programma van ZonMW, wat zich richt op het bijdragen aan maatschappelijke uitdaging rondom gezond en actief ouder worden.

Het project Dementia Dynamics in Design wordt uitgevoerd in samenwerking met wetenschappelijk centrum Tranzo, TU/e en zorginstelling GGzE. Het project heeft als doel om beter te begrijpen wat thuiswonende ouderen met beginnende dementie meemaken op sociaal gebied: Hebben ze minder contact met anderen? Voelen ze zich eenzamer? Vervolgens zal TU/e hierop aanhaken door technologische oplossingen te ontwikkelen die deze ouderen helpt bij de uitdagingen die zij ervaren op sociaal gebied. Deze oplossingen zullen in verschillende iteraties getest worden. Slimmer Leven zal een rol spelen in het werven van deelnemers. Daarnaast verzorgt Slimmer Leven de communicatie binnen het project en zal zij zorg dragen voor het verspreiden van de resultaten.

Ook binnen het project Everyday Sounds of Dementia zal Slimmer Leven de communicatie en disseminatie van resultaten op zich nemen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de TU/e, wetenschappelijk centrum Tranzo en zorginstelling de Archipel. Het doel van Everyday Sounds of Dementia is het onderzoeken van de impact van geluid op mensen met dementie en het ontwerpen van personaliseerbare geluidstechnologieën. De partners in het project hopen dat zij op die manier een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen met dementie.

Beide projecten lopen de komende 3 jaar. We houden u via de website op de hoogte van de voortgang van de projecten!  Voor vragen over deze projecten kunt u contact opnemen met projectleider Margit Ruis via m.ruis@slimmerleven2020.com

Reactie toevoegen