Slimmer Leven 2020 onderdeel van landelijke community voor innovatie in de zorg

Door: Liz Abzach op 04-10-2016

Online platform zorginnovatie.nl is in samenwerking met het ministerie van VWS uitgebreid tot een landelijk forum voor kennisuitwisseling en debat rondom zorginnovatie. Deze zomer heeft Stichting ZorgInnovatie de community voor alle betrokkenen in het proces van zorgvernieuwing gelanceerd. Naast het plaatsen en vinden van zorginnovaties is het nu mogelijk om een constructieve discussie te starten of om deelnemers aan de community te vragen naar hun meningen, ideeën en oplossingen.

Naast een online platform bestaat Stichting ZorgInnovatie Nederland uit een structurele samenwerking tussen tien regionale innovatienetwerken, waaronder Slimmer Leven, met als doel om innovatie te stimuleren door de verbinding te leggen tussen alle bestaande structuren, instanties en innovators in de zorg.

Op de website meldden al meer dan 2.000 innovators zich aan. Dit zijn diverse actoren die betrokken zijn bij innovatie, bijvoorbeeld ondernemers, zorgverleners, zorgverzekeraars en investeerders.

Reacties

Ben benieuwd naar de disicussie

Reactie toevoegen