Save the Date: werkconferentie Slimmer Leven op 2 november

Door: Charel Klerkx op 28-09-2017

Realisatie ambities Nationale Actieagenda: 'gezondheid & Vitaliteit in Brainport'

 

In de Nationale Actieagenda spelen gezondheid en vitaliteit een cruciale rol. Het uiteindelijke doel is 100.000 Brabanders 2 jaar langer actief mee laten doen in werk en samenleving. Hiervoor is 310 miljoen euro opgenomen in de Actieagenda. Een combinatie van sociale, organisatorische en technologische innovaties is noodzakelijk. Dit betekent dat het meer dan ooit tijd is om krachten te bundelen om samen dit doel te realiseren. Op donderdagmiddag 2 november organiseert Coöperatie Slimmer Leven daarom een werkconferentie voor haar leden om dit te bespreken.

Dit betekent niet dat we het wiel opnieuw uitvinden. Integendeel. Tijdens de  ALV op 25 september jl., is besloten dat er een inventarisatie wordt gemaakt van alle bestaande, kansrijke projecten van leden van Slimmer Leven. Er wordt onderzocht of deze projecten deel uit kunnen gaan maken van het opschalingsprogramma als onderdeel van de Actieagenda. Tijdens deze werkconferentie geven we terugkoppeling van deze inventarisatie en bespreken we de vervolgstappen.

Tevens bekijken welke stappen en randvoorwaarden er nodig zijn om het uiteindelijke doel te behalen. Dit doen we graag samen met u en alle medewerkers binnen uw organisatie die hier bij betrokken zijn.  

Graag nodigen we u en uw collega's uit om hierbij aanwezig te zijn. Het conceptprogramma is als volgt: 

 • 13:15 uur Ontvangst 
 • 13:30 uur Opening & toelichting werkconferentie
 • 13.35 uur - 14.35 uur: 
  Presentaties ter inleiding en inspiratie. Sprekers zijn Diana Monissen (bestuursvoorzitter Prinses Máxima Centrum).
 • 14.35 uur - 15.10 uur:
  Terugkoppeling resultaten regionale inventarisatie kansrijke projecten en initiatieven. Tevens startpunt voor werksessies.
 • 15.10 uur  P AU Z E
 • 15.25 uur - 16.45 uur:
  Werksessies waarin we met elkaar de thema's 'gezondheid' en 'vitaliteit' bespreken. We bespreken bestaande initiatieven en projecten en besluiten welke vervolgstappen we samen moeten nemen. Hoe ziet dit proces er uit en welke randvoorwaarden zijn daarvoor noodzakelijk? 
 • 16.45 uur Netwerkborrel
 • 17.30 uur Einde werkconferentie

 

Save the date!

De netwerkbijeenkomst vindt plaats in Eindhoven. De exacte locatie volgt zo snel mogelijk. Meer informatie over het definitieve programma en de officiële uitnodiging volgen binnenkort. Zet donderdagmiddag 2 november a.s. alvast in uw agenda en klik hier om u aan te melden.

Reactie toevoegen