Samenwerking ministerie VWS

Door: Liz Abzach op 16-12-2015

Slimmer Leven 2020 participeert in de werkgroep van VWS, waarin het programma rond Health wordt bepaald als onderdeel van de agenda voor het Nederlands voorzitterschap in 2016 van de EU. Daarin proberen we met name de centrale thema’s eHealth en Dementie een plek te geven, om vervolgens daarop ook de invulling van de eHealth Week 2016 en de regiobezoeken in te richten.

Verder werken we met VWS aan de invulling van enkele Health Deals, een nieuw instrument dat VWS en EZ samen hebben opengesteld voor de inzet en opschaling van kansrijke innovaties in de volle breedte van de het Zorg & Welzijn-domein.

Reactie toevoegen