Robuust: De kracht van dataverzameling

Door: Audrey Meulendijks op 18-09-2014

Gemeenten en organisaties zijn op zoek naar informatie over kenmerken van wijken en buurten.  Die informatie is overal te vinden. Zo hebben veel organisaties (versnipperd) data over bijvoorbeeld de zorg, over welzijn of over de demografie van een wijk. Robuust ontwikkelde in samenwerking met  de GGD een wijkprofiel in zeven gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant, onder andere in Gemert-Bakel en Eindhoven. Het wijkprofiel geeft in één oogopslag een completer beeld van een wijk of buurt.

Met financiering van ZonMw is een project gestart met als doel ‘wijktools’ te ontwikkelen. Deze kunnen ondersteunen bij het verbinden van preventie met de zorg in de wijk, met als einddoel een plan van aanpak voor gezondere inwoners van wijk of dorp.

Opstellen van een wijkprofiel

Alle gegevens die over een wijk bekend zijn, zijn verspreid over verschillende bronnen, verschillende organisaties en staan in allerlei databases. In dit project werden alle beschikbare data van een wijk verzameld, om hiermee een wijkprofiel op te stellen. Al snel bleek dat er een overvloed aan (losse) data beschikbaar is, zonder integraal kader. Veel organisaties hebben geen idee wat elders beschikbaar is. Door te focussen op één wijk was het mogelijk om zowel burgers als zorg- en welzijnsorganisaties, informele zorg en gemeenten te betrekken bij het aanleveren van beschikbare data.  

De wijkdialoog

Nog belangrijker dan deze dataverzameling was het organiseren van de wijkdialoog met zoveel mogelijk betrokkenen uit de wijk. De adviseurs van Robuust speelden hierin een centrale rol. Zij nodigden zoveel mogelijk partijen uit één wijk uit in een bijeenkomst om samen in gesprek te gaan over het wijkprofiel. De opbrengst van deze dialogen was vooral het praten over de kenmerken van de wijk en de vorming van nieuwe netwerken.  Verrassend was dat in dialoog kenmerken boven kwamen drijven die niet in cijfers uitgedrukt waren, zoals laaggeletterdheid in een van de gemeenten. Dit was een eyeopener voor het inzicht dat de dialoog preventie verbindt met zorg in de wijk.

Plan van aanpak

De opbrengst van de wijkdialoog vertaalt zich in een plan van aanpak dat de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties samen opstellen voor die betreffende wijk. Voor gemeenten die in de toekomst een wijkprofiel willen ontwikkelen en daarmee een wijkdialoog willen organiseren, zijn zeven stappen ontwikkeld.  De stappen in het kort: 
1.    Kennismaken met wijk
2.    Samenstellen werkgroep
3.    Analyseren van wijk
4.    Samenstellen wijkgezondheidsprofiel
5.    Ontwerpen dialoog,
6.    Voeren dialoog lokale actoren
7.    Borgen plannen en samenwerken. 

Binnenkort is een uitgebreide beschrijving beschikbaar in de vorm van een e-book. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Riky de Veth, programma-adviseur Robuust (06 83 24 32 65, r.de.veth@rosrobuust.nl