Pilot elektronisch verzenden van medicatie voorschriften via het Landelijk Schakelpunt (LSP) succesvol

Door: Liz Abzach op 11-10-2016

Voor het eerst in Nederland werd in de regio Eindhoven succesvol getest met het verzenden van medicatievoorschriften vanuit de ziekenhuizen naar openbaar apotheken. Deze Eindhovense primeur opent de deur voor alle Nederlandse ziekenhuizen om via het Landelijk Schakelpunt (LSP) elektronische medicatievoorschriften versturen naar apotheken. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), in samenwerking met het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (RZCC), Máxima Medisch Centrum en vier apotheken hebben dit in een pilot succesvol getest. De nieuwe functionaliteit vereenvoudigt het proces voor apotheken, vermindert de kans op fouten en verkort de wachttijden voor patiënten aan de balie.

De pilot ging na de zomer van start en werd afgelopen week succesvol afgerond.

In de pilot werd het proces getest vanuit het EZIS-systeem van Chipsoft dat in Máxima Medisch Centrum draait, naar het CGM-apotheeksysteem in de apotheken De Run, De Karpen, Lingmont en Heikant. Hierin is gekeken naar:

  • Komt de informatie uit het voorschrift wel goed terecht bij de apotheek?
  • En wat betekent het gebruik van deze functionaliteit voor de werkprocessen van de voorschrijver en de apotheek?

Het elektronische medicatievoorschrift is in feite een ‘vooraankondiging’ van een recept, want het voorschrift bevat (nog) geen elektronische handtekening van de voorschrijvend arts.

Winst

De betrokken medisch specialisten van Máxima Medisch Centrum en de deelnemende poliklinische en openbare apotheken zijn tevreden met de uitkomsten van de pilot. Elektronisch voorschrijven is al jaren de norm in de eerste lijn en ook ziekenhuis intern. De pilot opent de deur om ook vanuit de tweede lijn naar de eerste lijn digitaal te gaan voorschrijven. Elektronische voorschriften bieden voordelen voor de patiënt ten op zichte van papieren voorschriften. Dankzij het elektronische voorschrift kan de apotheker de medicijnuitgifte al voorbereiden voordat de patiënt zich aan de balie meldt, met als gevolg minder lange wachttijden in de apotheken. Ook hoeven zij geen recepten meer handmatig in te voeren in hun systeem, waardoor de kans op fouten afneemt.

Regionale & landelijke uitrol

Na de succesvolle pilot met het MMC en apotheken de Run, de Karpen, Heikant en Lingmont, start nu de volgende fase: regionale opschaling. In samenwerking met het MMC en Zorggroep CaZo zal het RZCC deze nieuwe LSP-functionaliteit verder uitrollen in de regio. VZVZ zal het in Eindhoven ontwikkelde implementatieplan landelijk uitrollen.
In eerste instantie zal de ingebruikname zich beperken tot ziekenhuizen en die met EZIS werken en openbare en poliklinische apotheken die CGM Apotheek gebruiken. Een aantal andere leveranciers is bezig hun EPD- en EVS-systemen uit de tweedelijns gezondheidszorg hiervoor te kwalificeren. De verwachting is dat de meeste ziekenhuizen begin 2017 de nieuwe functionaliteit in gebruik kunnen nemen. Het is nog niet bekend wanneer ook de andere apotheekinformatiesystemen elektronische voorschriften vanuit ziekenhuizen kunnen ontvangen.

Reactie toevoegen