Oproep Slimmer Leven Challenge 2016: breng uw eigen case in!

Door: Liz Abzach op 05-11-2015

Achter de schermen wordt alweer hard gewerkt aan een nieuwe editie van de Slimmer Leven Challenge 2016. De Slimmer Leven Challenge is een zorgcompetitie waarin studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen en het Summa College samenwerken om snel en soepel zorginnovaties te creëren en te implementeren. Het belangrijkste doel van deze zorginnovaties is zorgen voor een hogere levenskwaliteit voor ouderen die actief, gezond en maatschappelijk betrokken willen blijven. In de voorgaande edities – 2014 en 2015 – namen telkens ruim 180 studenten deel en streden 5 teams in de finale voor de winnaarstitel. Een impressie van de Challenge vind u via https://www.youtube.com/watch?v=J3ZC2lkVAKc&feature=youtu.be

Een belangrijke focus voor de volgende editie is om de door studenten uitgewerkte zorginnovaties beter in de praktijk te laten landen. Met andere woorden we willen ervoor zorgen dat meer ideeën daadwerkelijk hun weg naar de markt vinden en worden geïmplementeerd. Daarom kent de Challenge dit jaar twee tracks. De eerste track is vergelijkbaar met vorig jaar en gericht op het genereren van wilde ideeën en vervolgens onderzoeken in hoeverre die gedragen door gebruikers in de praktijk kunnen worden gebracht. De tweede track richt zich nadrukkelijk op het ontwikkelen van concrete business cases of prototypes welke kansrijk zijn voor de markt.

Veel mensen in bedrijven, zorgorganisaties, welzijnsinstellingen, gemeenten of woningbouwcorporaties krijgen in de praktijk dagelijks ideeën voor innovaties of zij lopen aan tegen obstakels om hun innovatie verder te ontwikkelen. Naar die ideeën zijn we op zoek! Het is de bedoeling die als case in te brengen in de tweede track van de Slimmer Leven Challenge editie 2016.

Als voorbeeld enkele vragen die we al binnen kregen:

  • Hoe kunnen we op een relevante manier onze data gebruiken om trends in ziekte en gezondheid zichtbaar te maken en op te anticiperen? 
  • Hoe kunnen we het wijknetwerk versterken gezamenlijk met de gemeente en andere partners?
  • Hoe komen we tot een model a la zorgcirkels voor de niet planbare zorg- en hulpvragen van onze inwoners gedurende dag?

Bij deze dus een oproep voor het inbrengen van uw case voor de Challenge. U kunt uw case inbrengen bij info@slimmerleven2020.com

Reactie toevoegen