Neem deel aan Living Lab eHealth SkinVision

Door: Audrey Meulendijks op 18-09-2014

Eind mei dit jaar werden eerste verkennende activiteiten binnen het Living Lab eHealth geïnitieerd met het uitzetten van de grootschalige proef waarbij bewoners in de regio Eindhoven de mobiele app van SkinVision kunnen gaan testen. In deze omvangrijke levende proeftuin (Living Lab) zullen Eindhovenaren medische apps en andere eHealth-toepassingen in de praktijk kunnen gaan testen. 

SkinVision is een ‘moedervlekken-app’ en het doel van de proeftuin is te kijken welke impact de app heeft. Vragen als ‘Worden er meer melanomen gevonden?’, ‘Worden er meer mensen op tijd geholpen?’, ‘Beïnvloedt de app de beslissing van de huisarts of dermatoloog?’ en ‘Hoe sluit de app aan op bestaande zorg van huisartsen en ziekenhuizen?’ worden tijdens het jaar dat de pilot loopt nader onderzocht en beantwoord.

Living Lab eHealth

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn stelden begin juli een aantal doelstellingen op voor het realiseren van betere zorg en meer eigen regie met behulp van eHealth-toepassingen. Met de lancering van het Living Lab eHealth  vervult de regio Brainport een voortrekkersrol in het realiseren van deze doelstellingen. Slimmer Leven 2020 heeft de rol van kwartiermaker - waarover meer nieuws hier.

De pilot met SkinVision is een van de initiatieven welke binnen dit Living Lab eHealth-netwerk tot stand is gekomen. Nog nergens in Nederland wordt door zoveel relevante partijen samengewerkt om de innovatie op het gebied van eHealth te stimuleren. Slimmer Leven 2020 heeft verschillende partijen bij elkaar gebracht die gezamenlijk de pilot met SkinVision trekken. Onder andere GGD, Zorgbelang, de huisartsen, zorgverzekeraar VGZ en het Catharina Ziekenhuis doen mee. Onlangs heeft ook het Maxima Medisch Centrum zich aangesloten bij de pilot. 

Basaalcelcarnicoom gevonden

Bij een van de deelnemers aan het Living Lab eHealth is inmiddels een basaalcelcarnicoom gevonden. Dit is een andere vorm van huidkanker dan een melanoom, maar de app gaf toch een rode rating aan waarna de deelnemer actie ondernam en zich liet onderzoeken.

Deelnemers gezocht

Op dit moment zijn er bijna duizend deelnemers in de regio Eindhoven die de app uitproberen. Dit aantal moet nog flink groeien om de gebruikerservaringen goed in kaart te kunnen brengen. Op basis van landelijke getallen, valt te becijferen dat er in de regio nog 200 mensen rondlopen met een onontdekte melanoom. Bewustwording en zelfscreening zijn daarom van groot belang om deze melanomen te ontdekken. Mensen die er op tijd bij zijn, zijn over het algemeen goed te genezen. Iedereen met meer dan 50 moedervlekken behoort tot de risicogroep. 

Meedoen?

Wilt u meedoen met het project? Ga dan naar www.checkjemoedervlek.nl en download de app. U kunt de vorderingen van deze pilot binnen het Living Lab eHealth ook via social media volgen. Kijk hiervoor op Twitter (@LLeH_Skinvision) (https://twitter.com/LLeH_Skinvision) en Facebook (https://www.facebook.com/pages/Living-Lab-e-HealthSkinVision/491367801000580).