Ministerie investeert in innovatief onderwijs Summa College

Door: Liz Abzach op 30-05-2016

De zorg is in beweging, maar schreeuwt om een nieuwe wending. Senioren worden geacht langer thuis te blijven wonen, terwijl de thuiszorg wordt wegbezuinigd. In 2025 hebben senioren zo'n 14 miljard euro te besteden aan diensten. Zij nemen hiermee de regie in handen om oplossingen te vinden voor hun zorgvragen. Voor dienstverleners op MBO 2 niveau biedt dit grote kansen. Een regionale coalitie van bedrijven, instellingen en scholen werkt aan toekomstgericht opleiden, met stagemogelijkheden die aansluiten bij een duurzame arbeidsmarkt. Deze richt zich op de burgers die langer veilig, vertrouwd, zelfstandig en fijn thuis willen wonen. Het ministerie investeert vanuit het Regionaal investeringsfonds MBO 1,7 miljoen euro in het project.

Toekomstgericht opleiden betekent inspelen op de nieuwe marktvraag, veranderende zorg en snelle technologische vernieuwing, nu en in de toekomst. De veranderende marktvraag vereist andere vaardigheden en nieuw onderwijs. Summa Zorg is vanuit het MBO aanjager van deze vernieuwingen en werkt hierbij samen met 42 partners. De dienstverleners van het nieuwe zorgdomein, op MBO-niveau 2 en 3, gaan met nieuwe (zorg)technologie aan de slag op wijkniveau en bij de burger thuis. Met de ontwikkeling van nieuwe leermodules en methodieken met ruimte voor innovaties, wordt de kennis toegankelijk gemaakt voor een grote groep studenten. De coalitie is inclusief de bijdrage van het MBO inversteringsfonds bereid om ruim 6 miljoen euro te investeren in het ontwikkelen van toekomstgericht opleiden. 

Innovaties toepassen in de praktijk 

Het opleiden van de nieuwe dienstverleners in de informatie zorg start in september bij Summa Zorg, een van de scholen van het Summa College in Eindhoven. Hilde Meijs, directeur Summa Zorg: ''Het bijzondere van het project is dat de opleiding tot Dienstverlener Zorg en Welzijn continu wordt afgestemd op wat de klant vraagt en wat de technologie biedt. De vraag van de klant kan heel divers zijn van hulp met iPad gebruik tot mee boodschappen doen of een keukenkastje soppen. Ondersteuning met technologie kan gaan om robots, domotica, beeldschermbellen, apps, slimme pleisters of wat dan ook: de studenten kunnen innovaties direct in de praktijk bij de mensen thuis toepassen en testen. Veelbelovende innovaties worden nu vaak niet gebruikt, omdat de doelgroep ze eenvoudigweg niet kent of niet begrijpt. De nieuwe dienstverleners ondersteunen hierbij en helpen deze middelen goed te gebruiken. Hiermee worden technologische vernieuwingen echte innovaties''. 

Samen Slim Zorgen Thuis

​In het project Samen Slim Zorgen Thuis werkt Summa Zorg samen met bedrijven en instellingen uit verschillende sectoren aan oplossingen voor toekomstige maatschappelijke en economische uitdagingen. ''Toekomstgericht opleiden betekent dat wij moeten inspelen op de trends in de markt, ook als wij nu nog niet precies kunnen aangeven wat de banen van de toekomst zullen zijn'' aldus Hilde Meijs. 

Reactie toevoegen