Maxima Medisch Centrum sluit aan bij Living Lab eHealth

Door: Audrey Meulendijks op 12-08-2014

Maxima Medisch Centrum (lid van de cooperatie Slimmer Leven 2020) sluit aan bij het pilotproject Skin Vision. Skin Vision werd onlangs binnen Living Lab eHealth gelanceerd. Het gaat hierbij om een innovatieve huidkanker-app, dat door een grote groep deelnemers in de regio Eindhoven wordt getest. Er wordt onderzocht wat voor invloed dergelijke apps hebben op het bewustzijn van mensen over hun eigen gezondheid en hoe deze apps mogelijk passen in het huidige zorgsysteem. De stakeholders binnen de Living Lab Skin Vision zijn o.a. ziekenhuizen, huisartsen, GGD, de zorgverzekeraar, belangengroep Zorgbelang en de provincie Noord-Brabant.

Het aantal medische apps neemt enorm toe. Brainport Regio Eindhoven neemt een actieve rol aan bij het in de praktijk testen van hoe een medische app op het bestaande zorgsysteem kan aansluiten. Krijgt de huisarts ineens veel meer bezorgde patiënten op zijn spreekuur? Of juist minder? Worden er meer melanomen gevonden en worden hierdoor meer mensen op tijd geholpen? Bij het afsluiten van deze pilot eind dit jaar, moeten dergelijke vragen beantwoord kunnen worden.