Lidmaatschap van alle regionale gemeenten binnen het Slimmer Leven 2020 platform

Door: Liz Abzach op 11-10-2016

Met de wijzigingen binnen het sociaal domein en de beweging naar een participatiesamenleving  is het van belang dat organisaties, zowel binnen als buiten de eigen gemeentegrenzen, op het gebied van zorg en welzijn elkaar weten te vinden.  Een platform als Coöperatie Slimmer Leven 2020 kan met haar verscheidenheid aan leden hier een goede rol in vervullen.

Momenteel zijn een zestal regionale gemeenten lid van de Coöperatie Slimmer Leven 2020. Het is van belang om alle 21 regionale gemeenten te laten participeren in het samenwerkingsverband dat hierboven genoemd is. Hiermee ontstaat bovendien op een natuurlijke manier, een  platform voor gemeentelijke regionale samenwerking op het gebied van zorg en welzijn.   Gezamenlijk zijn we beter in staat de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en onze organisaties hier op voor te bereiden en in te richten. Dit is goed voor onze regio, maar doelstelling is  dat de individuele gemeente zich blijft herkennen en bij kan  dragen.

Dit vraagt om een actieve rol en open houding. Het huidige voorstel biedt gezamenlijkheid en schaal waar nodig, maar vraagt ook om lokale invulling, implementatiekracht en betrokkenheid van gemeenten. Begrijpelijkerwijs zijn gemeenten zorgvuldig in het besteden van haar publieke middelen. De vraag of een dusdanig samenwerkingsverband daadwerkelijk meerwaarde biedt, is altijd een terechte vraag.

Om deze reden wil het bestuur van de Coöperatie Slimmer Leven 2020 de gemeenten, welke momenteel nog geen lid zijn, uitnodigen om kosteloos lid te worden. Dit lidmaatschap loopt tot en met 31 december 2017. Op het moment dat een gemeente daadwerkelijk betrokken raakt bij een initiatief en daarmee meerwaarde ervaart van het netwerk wordt het lidmaatschap omgezet in een regulier lidmaatschap waarbij er kosten aan verbonden zijn. De gemeenten worden in het bestuur van de coöperatie  Slimmer Leven 2020 vertegenwoordigd door de Mariënne van Dongen (wethouder gemeente Veldhoven).

Reactie toevoegen