Kick-off Innovatie Sociaal Domein Zuid

Door: Liz Abzach op 27-10-2015

Alle deelnemers waren het gelijk met elkaar eens dat vernieuwing hard nodig is. Ook al is het stelsel gewijzigd, in de praktijk helpen de systemen van de overheid kwetsbare burgers onvoldoende. Vaak werken de systemen elkaar juist tegen. Hoe kunnen we dichter op de werkelijkheid opereren? Sneller en beter – en desnoods op onorthodoxe wijze – doen wat nodig is?

´Samen eigenaar zijn van de oplossingen van morgen´

In de open ruimte van NatLab gingen deelnemers fanatiek aan de slag tijdens inspiratielezingen, brainstormsessies en tafeldiscussies. In de loop van de dag kwamen belangrijke thema´s naar voren; technologie, de mensen centraal en vertrouwen. Dit zijn de thema´s waar anders en beter aan gewerkt moet worden in het sociaal domein.

Uitdagingen     

Deelnemers kregen challenges voorgelegd, ideeën die het sociaal domein moeten verbeteren maar die nog niet geïmplementeerd zijn. Aan de deelnemers de taak om te onderzoeken of deze challenges daadwerkelijk te ontwikkelen zijn en welke nieuwe vraagstukken er bij komen kijken. De komende drie maanden worden deze challenges uitgewerkt tot plannen die klaar zijn om uit te voeren.

Een beeldverslag van deze inspirerende dag vindt u hier.

Deelnemen?

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 6 november. Heeft u deze Kick-off gemist, maar wilt u een bijdrage leveren aan één van de Challenges? U bent van harte welkom, meld u hier aan.

Reactie toevoegen