Kabinet voegt daad bij het woord: Brainport Nationale Actieagenda prominent in regeerakkoord

Door: Charel Klerkx op 26-10-2017

Het door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie opgestelde regeerakkoord geeft een duidelijke bevestiging van de nationale betekenis van Brainport Eindhoven. De regio is erin geslaagd de Brainport Nationale Actieagenda, die in april is aangeboden aan toenmalig informateur Schippers, demissionair minister Kamp én leden van verschillende fracties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, stevig te verankeren in het nieuwe kabinetsbeleid. Het kabinet zet daarmee flinke stappen in het verder uitwerken van het toekomstig nationale verdienvermogen.

John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van Stichting Brainport: “Ik krijg hier een goed gevoel bij. Met de voorgestelde inhoudelijke maatregelen voegt het nieuwe kabinet de daad bij het woord. Het biedt houvast voor een stevige samenwerkings- en investeringsagenda voor de komende vier jaar. Door de hele tekst heen staan haakjes om het gesprek weer op te pakken met het kabinet, over het vormgeven van een internationaal concurrerend voorzieningenniveau. Samen met de steeds intensievere werkrelatie met de andere twee economische kerngebieden geeft dit ‘vertrouwen in de toekomst’.”

Het kabinet zet hiermee de samenwerking tussen rijk en regio voor de Brainport Nationale Actieagenda, die naar verwachting begin volgend jaar gepresenteerd kan worden, voort. Het regeerakkoord daarover: “De mainport-status van de regio Eindhoven wordt samen met de regio uitgewerkt.” De vier punten die voor Brainport Eindhoven van cruciaal belang zijn – kennis, talent, ondernemerschap en vestigingsklimaat – komen op verschillende wijzen terug in het regeerakkoord. Kijk op de website van Brainport voor een toelichting van de maatregelen in het regeerakkoord op de verschillende thema’s.

Reactie toevoegen