Introductie project Helicopter

Door: Audrey Meulendijks op 11-12-2013

Gezien de toename van druk op de gezondheidszorg wordt preventie steeds belangrijker. Een gezonde en actieve leefstijl is voor iedereen belangrijk, specifiek voor de doelgroep ouderen.

Het regelmatig checken van gezondheids-parameters en het regulier rapporteren hierover naar artsen en zorgverleners is belangrijk om op een preventieve wijze een gezonde en actieve leefstijl te kunnen monitoren. Hier wordt met het HELICOPTER project op ingespeeld door het ondersteunen van de eindgebruikers en hun zorgverleners met feedback, advies en motivatie. Dit wordt gedaan via het monitoren van de dagelijkse leefstijl gedragingen en medische status van de eindgebruikers op een onopvallende en eenvoudige manier. Deze gegevens kunnen geanalyseerd worden door het inzetten van sensoren in de leefomgeving (ambient intelligence).

Ilse Schoormans studeerde in februari 2013 af als eerste toegepaste gerontoloog (vergrijzingsdeskundige) en is sinds 1 oktober  lid van het team van Coöperatie Slimmer leven 2020. In haar functie als projectmedewerker richt zij zich  op het ondersteunen van de proeftuin voor het Europese AAL project HELICOPTER. 

“Ik heb me tijdens mijn studie vooral gericht op de ontwikkelingen rondom zorgtechnologie in de ouderenzorg.  “Mijn visie is dat de betrokkenheid van eindgebruikers, ouderen en professionals, van cruciaal belang is om te komen tot succesvolle innovaties.”

HELICOPTER sluit goed aan bij haar opvattingen. Vanaf het eerste design wordt samengewerkt met de eindgebruikers. Vanuit Denemarken wordt in beide pilot landen (Nederland en Zweden) onderzoek gedaan naar de wensen van de eindgebruikers. Dit zal plaatsvinden in een creatieve werkvorm. Tussentijds wordt ook het prototype meerdere keren getoetst bij de eindgebruikers alvorens verder te gaan met het ontwikkelingsproces. Voor het testen van het systeem worden pilots georganiseerd. Op basis van een living lab wordt de aansluiting met de eindgebruiker tijdens het gehele project behouden. 

Reactie toevoegen