Inspirerende werkconferentie Coöperatie Slimmer Leven over 'vitaliteit & gezondheid in Brainport'

Door: Charel Klerkx op 06-11-2017

Op donderdag 2 november vond de werkconferentie van Coöperatie Slimmer Leven plaats bij gastheer Fontys. Tijdens deze middag bespraken we met alle aanwezigen wat er nodig is om kansrijke, bestaande, projecten in deze regio op te schalen. Deze werkconferentie is het vervolg op de eerder aangeboden Nationale Actieagenda en het feit dat in het regeerakkoord is opgenomen dat de mainport-status van de regio Eindhoven samen met de regio wordt uitgewerkt.

 

Inspiratie

De middag begon met twee inspirerende presentaties van Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur Prinses Máxima Centrum, en Ellis Jeurissen, directeur GGD Brabant-Zuidoost. Het Prinses Máxima Centrum is een unieke ontwikkeling in Nederland en Europa. Een volledig nieuwe manier om de zorg en research voor kinderen met kanker te organiseren. Alles wat het Prinses Máxima Centrum doet, doet het mét en voor het kind, ouders en familie. De inzet van ‘slimme techniek’ speelt daarbij een belangrijke rol. Mei 2018 betrekt het Prinses Máxima Centrum haar nieuwe gebouw in Utrecht. Diana vertelde de aanwezigen alles over het Prinses Máxima Centrum en de vele facetten van innovatie van het centrum. Hoe zij deze nieuwe zorginstelling hebben ontwikkeld waar de patiënt echt centraal staat en welke hindernissen daarbij zijn genomen. 
 

Ellis Jeurissen is per 1 april de nieuwe directeur van de GGD Zuidoost-Brabant en daardoor een nieuw gezicht voor veel aanwezigen. Ellis vertelde alles over het duidelijke doel dat zij voor ogen heeft bij de GGD: De barrières tussen de verschillende instanties die in de regio aan zorg en veiligheid werken, moeten verdwijnen. Met een grote passie voor co-creatie en het belang van medewerkers en burgerparticipatie voorop vertelde Ellis hoe ze dat wil bereiken en wat daarvoor nodig is. . 

 

Aan de slag

Na een korte pauze gingen alle aanwezigen zelf aan de slag in de werksessies. In twee groepen werden bestaande initiatieven en projecten besproken. Want de werkconferentie vormde het startschot van een periode waarin we inventariseren welke randvoorwaarden ingevuld moeten worden om kansrijke, bestaande, projecten in deze regio op te schalen. Welke middelen, kennis, budgetten en wet- en regelgeving zijn er nodig om uw project verder te helpen en voorbeeld te laten zijn voor de rest van Nederland. De uitkomst hiervan bundelen we in een uitgebreid actieplan 'gezondheid & vitaliteit in Brainport', met een totale waarde van 314 miljoen euro, dat in het voorjaar 2018 wordt aangeboden aan de regering. Komende periode wordt dit samen met het netwerk van Coöperatie Slimmer Leven verder uitgewerkt. 

 

 

Reactie toevoegen