Directeur Coöperatie Slimmer Leven neemt na 6 jaar afscheid

Door: Charel Klerkx op 09-07-2018

Zoals door het bestuur aangegeven in de laatste algemene ledenvergadering van 20 juni jl., heeft Peter Portheine, sinds de oprichting van Coöperatie Slimmer Leven actief in de rol van directeur, na zes jaar besloten het stokje over te dragen. Per 1 juli heeft Marcel de Pender (programmamanager bij de Coöperatie) zijn rol ad interim overgenomen. 
 
Peter was de initiator en drijvende kracht toen in 2011 het idee voor de Coöperatie in New York ontstond. Een groep regionale (zorg)bestuurders kwam daar bijeen op het Intelligent Community Forum (ICF) waar de Brainport Eindhoven regio de titel ‘World’s Smartest Region’ kreeg toegekend. De aanwezige bestuurders bevestigden het voornemen om de onderlinge samenwerking, in het kader van innovatie en onderwijs in de zorg-, wonen- en welzijnssector, nader vorm te geven met als doel om de versnipperde initiatieven en pilotprojecten te bundelen en na 2011 te bestendigen. Coöperatie Slimmer Leven werd opgericht en Peter Portheine nam de leiding in het ontwikkelen van het businessplan. Hij heeft de Coöperatie gevormd van idee tot het samenwerkingsverband van meer dan 60 leden wat het momenteel is.
 
Na zes innovatieve en succesvolle jaren is de tijd rijp voor verandering. Peter licht toe: “Slimmer Leven komt in een nieuwe, volgende fase. Mede door de Brainport Nationale Actieagenda en het concrete zicht op een bijdrage uit de Regio Deal waarmee we een belangrijke volgende stap kunnen zetten in de ambitie van de Coöperatie Slimmer Leven. Een doel waar we vanaf het begin aan hebben gewerkt. Tegelijkertijd heeft zich de afgelopen periode voor mij ook een nieuwe ambitie ontwikkeld. Een project dat zich bevindt waar Slimmer Leven 2020 destijds begon. Het plan om in Helmond de slimste wijk van de wereld te realiseren: Brainport Smart District (www.brainportsmartdistrict.nl). Hier heb ik sinds een jaar als programmamanager aan meegewerkt. En nu ben ik gevraagd om de komende periode als directeur te gaan fungeren van het nieuw opgezette programmabureau en de stichting. Coöperatie Slimmer Leven wordt uiteraard een van de partners voor de invulling van het thema Gezondheid & Vitaliteit.” 
 
Een mooi moment om het stokje door te geven. “Het was een voorrecht om zoveel jaren met zoveel gepassioneerde en betrokken partners samen te werken en die basis zal de komende jaren een verdere impuls krijgen als het project vanuit de Brainport Nationale Actieagenda en de Regio Deal verder tot uitvoering komt”, zegt Peter. “Ik wens iedereen veel geluk, gezondheid en succes bij onze gezamenlijke ambitie om deze mooie regio ook rond de maatschappelijke thema’s een nog prominentere rol te geven. In het belang van alle inwoners van Brabant. En uiteraard aan het team van Coöperatie Slimmer Leven, onder leiding van Marcel de Pender.”
 
Het bestuur en team van Coöperatie Slimmer Leven bedanken Peter voor zijn jarenlange inzet. Onder zijn leiding zijn er vele mooie resultaten behaald in het zorginnovatienetwerk. Peters innovatieve kijk op de wereld, zijn kracht om mensen met elkaar te verbinden en zijn persoonlijke gedrevenheid hebben een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het hoog op de agenda plaatsen van het thema ‘gezondheid & vitaliteit’ in de gehele Brainport-regio.  

 

Reactie toevoegen