Digitale raadpleging 'Gezond ouder worden' 

Door: Liz Abzach op 11-10-2016

Gezond ouder worden willen we allemaal. Maar hoe geef je ondersteunend beleid voor gezond ouder worden effectief vorm? De afgelopen weken heeft een aantal experts in opdracht van ZonMw de praktijk, het onderzoek, het onderwijs en het beleid voor gezond ouder worden in hun regio in beeld gebracht. Hun input hebben we gebundeld tot enkele tekstvoorstellen ‘Gezond ouder worden’: een overzicht van projecten, beleid, goede voorbeelden en de wetenschappelijk stand van zaken (op hoofdlijnen).

Digitale raadpleging

Deze week zijn de tekstvoorstellen gepubliceerd op de ZonMw website. Van 6 tot en met 17 oktober (10.00 uur) kan iedereen aanvullingen in de vorm van kennisvragen geven op de tekstvoorstellen ‘Gezond ouder worden’ via een digitale vragenlijst. Wij hopen van harte dat ook u hieraan een bijdrage wilt leveren!

Vervolg

De tekstvoorstellen zullen uiteindelijk leiden tot een agenda waarmee ZonMw voeding wil geven aan een hernieuwd, integraal en nationaal vorm te geven levensloopbeleid voor Nederland, dat alle generaties meeneemt. De conceptagenda en uw aanvullende kennisvragen worden in een geselecteerd gezelschap besproken tijdens een consultatiebijeenkomst op 4 november 2016. Het doel van deze bijeenkomst is om een plan van aanpak te ontwikkelen voor een breed draagvlak voor de agenda ‘Gezond ouder worden’.

Zeg het voort!

Mogelijk is dit niet alleen interessant voor u, maar ook voor uw collega’s en achterban. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u de digitale raadpleging ‘Gezond ouder worden’ verder wilt verspreiden via uw netwerk. Op de homepage van de ZonMw-website staat een nieuwsbericht over de digitale raadpleging, dat u uiteraard over mag nemen.

Reactie toevoegen