De eHealth Steden Estafette in Zuidoost-Brabant

Door: Liz Abzach op 09-05-2016

De regio Zuidoost-Brabant is een broedplaats voor innovatie en de nummer één van Europa als het gaat om patentdichtheid. Daarbij gaat het ook om slimme zorg en de zorgzame samenleving. Er bestaan legio goede pilots en initiatieven rondom eHealth en domotica in Zuidoost-Brabant. Dit zijn belangrijke speerpunten voor gemeenten bij de transformatie van de zorg (WMO en jeugdhulp).

Maar hoe zorgen we ervoor dat al deze innovaties en technologieën ook echt aansluiten bij de vraag van de eindgebruiker, en hij/zij vervolgens ook daadwerkelijk toegang krijgt tot deze middelen? Hoe bereiken we dat elke betrokkene in dit proces, van ontwikkelaar tot eindgebruiker, zijn rol pakt en kansen ook echt worden benut? Hoe voorkomen we dat we niet keer op keer het wiel uitvinden maar juist een vliegwieleffect creëren?

Dutch Technology Week 2016

Tijdens de Dutch Technology Week, op vrijdag 27 mei, gaan gemeenten, zorginstellingen, kennisinstellingen en patiënten- en bewoner platforms hierover in gesprek tijdens de eHealth Steden Estafette in het Evoluon.Via de eHealth Steden Estafette reist de opgedane kennis en kunde over innovatieve ICT in zorg en welzijn heel Nederland door, van stad naar stad. Zo zijn de gemeenten Alkmaar, Woerden, Enschede, Rotterdam en Smallingerland ons voorgegaan. De centrale vraag daarbij is hoe ICT de zelfredzaamheid van inwoners met een ondersteunings- of zorgvraag kan bevorderen en wat daarbij de rol van gemeenten is. 

Op 27 mei 2016 heten wethouders Maas (Someren) en Van Dongen (Veldhoven) u welkom. Op de eHealth Steden Estafette Zuidoost-Brabant. Op de bijeenkomst willen ze u inspireren aan de hand van goede voorbeelden uit de praktijk en met u verkennen wat de rol van gemeenten en aanbieders is bij eHealth en thuistechnologie. Het uitgangspunt is het concept  ''Positieve gezondheid'' (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.

Naast wethouders Maas en Van Dongen als gastheer en -vrouw is Dik Hermans, bestuurder van Stichting VitaValley, dagvoorzitter. Een aantal sprekers uit de regio inspireren u over cliënt-gerichte innovaties op het snijvlak van cure en care, adaptatie van innovaties door gebruikers en de ontwikkelingen in de regio rondom domotica. Maar ook rondom living labs en wet- en regelgeving bij innovaties.

Aanwezigen worden uitgenodigd actief mee te praten over rollen, implementatie en opschaling en de rol van de eindgebruiker bij innovaties. Dit gebeurt aan de hand van een viertal concrete regionale innovaties/pilots. 

De bijeenkomst wordt afgesloten met een uitnodiging van Smart Homes, om het Slimste Huis, dat op het terrein van het Evoluon staat, te bezoeken en alle ehealth toepassingen die daar gepresenteerd staan, te bekijken.

De Estafette bijeenkomst in de regio Zuidoost-Brabant wordt mede georganiseerd door het regionale project UPSIDE; een Europees project, geïnitieerd door de gemeenten in Zuidoost-Brabant. Dit project richt zich op patiëntgerichte innovaties in de zorg en domotica.

Reactie toevoegen