CrossCare tot nu toe - wat zijn de resultaten?

Door: Charel Klerkx op 27-06-2017

Vorig jaar is het Interreg-project CrossCare van start gegaan. CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van een zorgproeftuinen en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. Binnen het project CrossCare werken 6 zorgproeftuinen samen met als doel innovaties in de zorg te stimuleren, bij te sturen en te versnellen. Lifelabs is de proeftuinomgeving van het project CrossCare, getrokken door Coöperatie Slimmer Leven 2020. 

CrossCare tot nu toe

Nu we een jaar onderweg zijn, is het tijd om de balans op te maken.

  • Momenteel bevindt CrossCare zich in wave 3.
  • Er zijn in totaal 160 aanvragen ingediend (Wave 1-3)
  • 17 projecten zijn inmiddels goedgekeurd en toegelaten tot het CrossCare-traject
  • Hiervan zijn 9 bedrijven Nederlandse MKB-bedrijven 
  • 7 projecten wachten nog op uitsluitsel
  • In totaal worden er 7 pilot projecten uitgevoerd door Coöperatie Slimmer Leven in de proeftuin Lifelabs

​​Huidige projecten en betrokken partners Coöperatie Slimmer Leven 2020

 

Wave 1

Wave 2

  • ​ZAPP - GGzE, ntb reguliere zorg
  • Inflatables for Healthcare (Perslucht) - ntb ziekenhuizen en zorginstellingen
  • LIZE - GGzE

 

Reactie toevoegen