Brabant Robot Challenge maakt de studenten in Noord-Brabant robotwise

Door: Charel Klerkx op 22-03-2018

In de slimme maakregio Noord-Brabant zullen de effecten van robotiseren zich vermoedelijk eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland. Voor een samenleving met robots is niet alleen technische kennis nodig, maar moet ook gebruik worden gemaakt van sociaal wetenschappelijke, economische juridische en ethische inzichten.

In 2017 zijn 4 Brabantse hoger onderwijsinstellingen* gestart met de Brabant Robot Challenge om haar studenten voor te bereiden op deze robotiseringslag in met name de zorgsector in de vorm van het uitvoeren van een praktijkopdracht bij een bedrijf of instelling, tezamen met het volgen van lezingen vanuit diverse invalshoeken.

De Brabant Robot Challenge is gewijd aan robotisering in de zorgsector: bedrijven en instellingen zullen een praktijkvraagstuk rond robotisering ‘pitchen’ aan de studenten. De studenten gaan daar vervolgens in multidisciplinaire groepen aan werken. Op de slotbijeenkomst presenteren de studenten hun oplossingen, waarbij de beste wordt bekroond. De kennis die de studenten opdoen komt ten goede aan deelnemende bedrijven en instellingen.

De Brabant Robot Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door het innovatieprogramma Beagle van de Provincie Noord-Brabant. Coöperatie Slimmer Leven is partner van de Brabant Robot Challenge. 

Belangstellenden die ook meer willen weten van robotisering in de zorgsector zijn van harte welkom om deze lezingen op 26 maart, 9 april, 7 mei28 mei en 6 juni bij te wonen.
Meer informatie over de challenges vanuit 6 bedrijven en instellingen dit jaar en aanmelden voor de lezingen via www.brabantrobotchallenge.nl.

*Fontys Hogescholen, Avans Hogeschool, University of Tilburg, Technische Universiteit van Eindhoven.

Reactie toevoegen