Artikel LEEF! Met Dementie: Ruimte genoeg voor innovatie, maar de rest moet ook mee

Door: Charel Klerkx op 13-12-2017

We moeten meer denken uit het oogpunt van mensen van dementie. "Niet kijken naar wat niet meer kan, maar naar wat ze juist nog wel kunnen.” Als we vanuit dat perspectief met innovatie aan
de slag gaan, weet Rens Brankaert zeker dat er nog een hele wereld te winnen is. 

Dr. ir. Rens Brankaert is assistent professor aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en is als industrieel designer gepromoveerd op innovatie in de dementiezorg. Daarnaast is hij verbonden aan Coöperatie Slimmer Leven 2020, een samenwerkingsverband in Zuidoost Brabant met Brainport Eindhoven als kern. Dit samenwerkingsverband is vijf jaar geleden opgericht om technologische
innovaties in de gezondheidszorg aan te moedigen en te ontwikkelen. “De innovaties zorgen ervoor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en dat de kwaliteit van hun leven verbetert”, vertelt Joyce de Laat, projectleider bij Slimmer Leven 2020 en het Lerend Netwerk Dementie Brabant. “Maar met innovaties alleen komen we er niet. De hele maatschappij en het zorgbeleid moeten mee ontwikkelen. Hulpmiddelen zijn belangrijk, maar een sociaal netwerk is net zo belangrijk.” 

“We moeten het perspectief op de zorg voor iemand met dementie omdraaien”, is Brankaert van mening. “We moeten ze niet als een zieke zien, maar als iemand die zaken minder goed kan onthouden.” Innovaties zouden niet alleen gericht moeten zijn op het zo efficiënt mogelijk maken van de zorg, maar ook om cliënten zelf weer wat regie te geven. Neem het Welthuis Kompas dat Rens
Brankaert heeft ontwikkeld. Het kompas werkt op basis van de trackand-trace - en navigatietechnologie die ook in smartphones zit. “Maar dit is speciaal gemaakt voor mensen met dementie. Er staat alleen een rode pijl op die altijd naar huis wijst. Zo kunnen de mensen altijd de weg naar huis vinden door simpelweg de pijl te volgen.” Via de track-andtrace-technologie kunnen verzorgers altijd het kompas, en dus de persoon, volgen. “Zo leg je de regie weer bij de cliënt. Die krijgt hulp om de weg naar huis te vinden, en kan zelfstandig naar buiten, terwijl je hem toch in de gaten kunt houden.”
Het Welthuis Kompas is slechts één van de innovaties waar aan gewerkt wordt. Slimmer Leven 2020 verbindt bedrijven die een vernieuwend idee hebben namelijk met organisaties die deze ideeën kunnen testen óf mensen die juist kunnen helpen met de uitvoering ervan. “We kijken welke behoefte er is”, legt projectleider Joyce de Laat verder uit. “Met de leden van het Lerend Netwerk
Dementie Brabant proberen we te kijken naar de vragen en behoeftes in de zorg. Vervolgens proberen we daar de juiste partijen aan te koppelen. Maar die moeten dan wel weten welke innovaties er allemaal al zijn.”

De visie van Slimmer Leven 2020 draagt ook bij aan het terugdringen van kosten en incidenten. Zo startte Brankaert twee jaar geleden bij een zorginstelling met een proef voor het Belevingskussen. Dit kussen heeft verschillende vlakken die geprogrammeerd kunnen worden met voor de cliënt herkenbare geluiden. “Dat helpt ze bij het herinneren en zorgt zo dus voor meer rust.” Door de focus van de zorg om te draaien en dus meer vanuit de zorgbehoevenden te denken, is het mogelijk om het ziekteverzuim onder personeel in de zorginstelling te laten teruglopen, denkt Brankaert. “Ook zagen we het aantal incidenten met patiënten sterk afnemen. Dat gaan we nu verder onderzoeken.” Op het gebied van innovatie in de zorg is er volgens Joyce de Laat nog heel veel mogelijk. Zoals innovaties die niet alleen de zorg verbeteren, maar ook de stijgende kosten kunnen temmen. “Met technologische ontwikkelingen alleen zijn we er nog niet. Als we het perspectief op zorg
echt willen veranderen, moeten alle instanties daar in mee. Dat geldt dus ook voor beleidsmakers en de verzekeraars. Om echt te innoveren, moet het hele systeem mee!”

Het hele artikel is hier te lezen. 

Dit artikel verscheen eerder in het magazine LEEF! Met Dementie. Kijk hier voor meer informatie. 

Reactie toevoegen