ALV Slimmer Leven - 25 september 2017

Door: Liz Abzach op 29-09-2017

MKB lidmaatschap
De leden hebben op advies van het bestuur ingestemd met het voorstel om een MKB lidmaatschap te introduceren. MKB leden kunnen voor een gereduceerd tarief van 750 euro lid worden. Dit om deze belangrijke bron van innovatie laagdrempeliger aan Slimmer Leven 2020 te kunnen verbinden. Het MKB bedrijft dient wel aan enkele voorwaarden te voldoen.

Brainport Nationale Actie agenda

Binnen de nationale actieagenda is er aandacht voor onze regionale ambities rondom zorg en welzijn: 100.000 Brabanders twee jaar actief laten meedoen in werk en samenleving. Om hier concreet invulling aan te geven willen wwe kansrijke initiatieven van onze leden in kaart brengen. Om deze reden zullen leden zullen hieromtrent geconsulteerd worden, wat missen wij en wat hebben we nodig. De programmalijnen; Healthy living, Clinische Innovatie, Toegepaste Innovatie, Ondernemerschap en Talent zullen in alle consultaties terugkomen, de gesprekken zullen snel ingepland worden door het secretariaat van Slimmer Leven. Op 2 november a.s. wordt er een werkconferentie gehouden om onder andere deze resultaten te bespreken.
 

Reactie toevoegen