2de Bijeenkomst Lerend Netwerk Dementie

Door: Liz Abzach op 16-12-2015

Donderdag 3 december 2015 vond de tweede leerbijeenkomst van het Lerend Netwerk Dementie Brabant plaats bij ZET in Tilburg. Deelnemers als Robuust, Summa College, Fontys Hogescholen en Gemeente Tilburg en meer waren er aanwezig om hun kennis met elkaar te delen.

Tijdens deze leerbijeenkomsten wordt vraaggestuurd gewerkt vanuit de projecten en initiatieven van de deelnemers. De ervaren knelpunten en kansen binnen deze projecten vormen middels ingebrachte cases de thema’s van de leerbijeenkomsten. Binnen de eigen dagelijkse praktijk observeren, inventariseren en implementeren de deelnemers (nieuwe) activiteiten en bundelen ervaringen. De ervaringen worden gedeeld, verspreid en geborgd binnen en buiten het lerend netwerk. Op die manier kunnen we samen werken aan oplossingen die zorgen dat bestaande innovaties op het gebied van leven met dementie sneller bij mensen thuis komen door succesvolle implementatie en grootschalige opschaling.

Dementia-app: sociale innovatie als drijfveer

Tijdens deze tweede leerbijeenkomst stond allereerst de case ‘Dementia-app: sociale innovatie als drijfveercentraal waarbij Joan Veldhuizen (Gemeente Bladel) en Susan Metz (Summa Zorg) gezamenlijk hun nieuwe pilotproject presenteerden. Gemeente Bladel biedt sinds kort inwoners met dementie en hun mantelzorgers gratis de dementia-app aan. Hierbij gaat het echter niet om de app alleen, maar ook de dienst om gebruik te maken van een ‘buddy’ die zal ondersteunen bij het gebruik van de app. Deze rol van buddy wordt vormgegeven door studenten van Summa Zorg. Het project is pas sinds kort van start gegaan en de eerste ervaringen werden gedeeld met het netwerk. Daarnaast werden enkele hulpvragen gesteld, zoals hoe beweeg je als zorgopleiding mee met veranderingen in de zorg, maar ook praktischer zoals hoe kunnen we aan tablets komen om deze te introduceren bij de gebruikers? 

Case Toekomst Alzheimer Cafés’

De tweede case genaamd  ‘Toekomst Alzheimer Cafés’ beschreef de problematiek rondom het voortbestaan van de Alzheimer Cafés. Cafés werden namelijk gedraaid door bestaande instellingen, die dat konden doen binnen financieringsstructuren. Maar door  het veranderende zorglandschap en wijzigingen in financieringsmodellen ontstaat er een beweging waardoor instellingen zich geacht zien terug te moeten trekken. De gestelde vraag aan het netwerk was mee te denken over de ontwikkeling van veel nieuwe bewegingen, met daarnaast  een traditioneel aanbod (de cafés). Hoe kunnen we de deskundigheid die daar nu zit op een goede manier verbinden met de voorkant zonder dat de kennis en deskundigheid verloren gaat? Dus hoe kunnen we het bestaande aanbod goed verbinden met hetgeen zich nu voordoet.

Na een succesvolle tweede bijeenkomst vol ideeën en inspiratie, kunnen de ingebrachte cases met nieuwe inzichten zich verder gaan ontwikkelen. Tijdens de derde bijeenkomst op 2 maart zullen weer twee nieuwe cases uitgelicht worden. Na deze bijeenkomst vindt het doctoral defence van Rens Brankaert plaats. Hij heeft, voor zijn promotie, de afgelopen vier jaar gewerkt aan onderzoek naar ontwerpen voor mensen met dementie. De resultaten hiervan presenteert hij op 2 maart. Voor meer informatie klik hier.

Meer informatie over het Lerend Netwerk Dementie vindt u hier. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Joyce de Laat (j.delaat@brainportdevelopment.nl)

Reactie toevoegen