Werkconferentie Slimmer Leven 2 november - Realisatie ambities Nationale Actieagenda

02-11-2017 Fontys Paramedische Hogeschool

Vorige week werd bekend dat in het regeerakkoord is opgenomen dat de mainport-status van de regio Eindhoven samen met de regio wordt uitgewerkt. In deze Nationale Actieagenda spelen gezondheid en vitaliteit een cruciale rol. Het uiteindelijke doel is 100.000 Brabanders 2 jaar langer actief mee laten doen in werk en samenleving. Hiervoor is 310 miljoen euro opgenomen in de Actieagenda. Een combinatie van sociale, organisatorische en technologische innovaties is noodzakelijk. Dit betekent dat het meer dan ooit tijd is om krachten te bundelen om samen dit doel te realiseren.

Daarom organiseert Coöperatie Slimmer Leven op donderdagmiddag 2 november een werkconferentie om dit te bespreken.

Dit betekent niet dat we het wiel opnieuw uitvinden. Integendeel. Tijdens de ALV op 25 september jl., is besloten dat er een inventarisatie wordt gemaakt van alle bestaande, kansrijke projecten van leden van Slimmer Leven. Er wordt onderzocht of en hoe deze projecten deel uit kunnen maken van het opschalingsprogramma, als onderdeel van de Actieagenda. Tijdens deze werkconferentie geven we terugkoppeling van (een deel van) deze inventarisatie, halen we meer input over bestaande projecten bij alle leden op en bespreken we het vervolg.

Welke stappen en randvoorwaarden zijn er nodig om het uiteindelijke doel te behalen? Dit bespreken we graag samen met u en alle medewerkers binnen uw organisatie die hier bij betrokken zijn.  

Graag nodigen we u en uw collega's uit om hier aan deel te nemen. Meld uzelf via deze link aan. Het programma is als volgt: 

13:15 uur Ontvangst 

13:30 uur Opening & toelichting werkconferentie

13.40 uur - 15.00 uur: 
Presentaties ter inleiding en inspiratie.
Sprekers zijn: 

Diana Monissen (bestuursvoorzitter Prinses Máxima Centrum)
Het Prinses Máxima Centrum is een unieke ontwikkeling in Nederland en Europa. Een volledig nieuwe manier om de zorg en research voor kinderen met kanker te organiseren; met recht een innovatie te noemen! Alles wat het Prinses Máxima Centrum doet, doet het mét en voor het kind, ouders en familie. De inzet van ‘slimme techniek’ speelt daarbij een belangrijke rol. Mei 2018 betrekt het Prinses Máxima Centrum haar nieuwe gebouw in Utrecht. Op 2 november vertelt Diana u alles over het Prinses Máxima Centrum en de vele facetten van innovatie van het centrum. Dat vraagt om procesinnovatie. Hoe ontwikkel je zo'n nieuwe zorginstelling waar de patiënt eindelijk écht centraal staat? 

Ellis Jeurissen (directeur GGD Zuidoost Brabant).
Ellis Jeurissen is per 1 april de nieuwe directeur van de GGD Zuidoost-Brabant. Ze heeft een duidelijk doel voor ogen bij de GGD: De barrières tussen de verschillende instanties die in de regio aan zorg en veiligheid werken, moeten verdwijnen. Met een grote passie voor co-creatie en het belang van medewerkers en burgerparticipatie voorop. Bij de GGD gaat het niet over ziekte, maar over gezondheid. De GGD heeft als taak om mensen gezond te houden en de gezondheid van alle inwoners te verbeteren. De organisatie voert preventieve acties uit om te voorkomen dat mensen ziek worden en helpt hen zo om gezond te leven. Tijdens de werkconferentie gaat Ellis dieper in op hoe GGD Zuidoost-Brabant het preventieprogramma combineert met het doel om nog meer samen te werken binnen de regio. 

15.00 uur - 15.20 uur:

  • Toelichting Nationale Actieagenda: Wat is het, waar komen we vandaan, waar willen we als regio naartoe en hoe kan uw organisatie daar aan bijdragen?
  • Terugkoppeling (eerste) resultaten regionale inventarisatie kansrijke projecten en initiatieven.
  • Startpunt voor werksessies.

15.20 uur  P AU Z E

15.45 uur - 16.45 uur:
Werksessies waarin we in twee groepen met elkaar de thema's 'gezondheid' en 'vitaliteit' bespreken. We bespreken bestaande initiatieven en projecten en besluiten welke vervolgstappen we samen moeten nemen. Hoe ziet dit proces er uit en welke randvoorwaarden zijn daarvoor noodzakelijk? Deze input vormt de cruciale basis voor het uit te werken plan om de ambities van de Nationale Actieagenda op het gebied van gezondheid waar te maken. Al uw input is dus zeer welkom en waardevol. 

16.45 uur Netwerkborrel

17.30 uur Einde werkconferentie

 

Locatie

De werkconferentie vindt plaats bij Fontys Paramedische Hogeschool (Ds.Th. Fliednerstraat 2, 5631 BN Eindhoven), Gebouw TF (Ontvangst in Explore Lab). Klik hier voor route
Parkeren bij naastgelegen MMC op eigen kosten

 Klik hier om u aan te melden.