Veiligheidsatelier Brabant 2015

16-09-2015 Club Smederij

Veiligheid is een belangrijk maatschappelijk thema. Binnen dit thema zijn vele openstaande vraagstukken. Als ook worden vele producten en diensten aangeboden binnen het veiligheidsdomein.

Het veiligheidsatelier is bedoeld om die veiligheidsvraagstukken helder op tafel te leggen opdat producten- en dienstenaanbieders, onderzoekers, ondernemers en belangstellenden een adequaat antwoord kunnen geven op de vraagstukken. Dit is alleen mogelijk wanneer er een duidelijk beeld over de inhoud en achtergronden van die veiligheidsvraag is. Binnen het veiligheidsatelier gebeurt dat in de ´vraagarticulatie sessie´. Daarna volgt een ´brainstormsessie´ waarin deelnemers zich oriënteren op mogelijke oplossingen. 

Uit ervaring blijkt dat een consortium van veelsoortige entrepreneurs goed in staat is om voor het betreffende vraagstuk een doelmatige oplossing te bedenken. Indien een oplossing is bedacht, kan deze in een offerte (volgens een vast template) aangeboden worden aan een jury. De jury beoordeelt alle offertes en nodigt een aantal partijen uit om over de uitgedachte oplossing een wervende pitch te houden.

De gepresenteerde oplossing, die voor de jury het beste antwoord op de vraag lijkt, krijgt vervolgens van DITSS een opdracht om in een echte pilot of fieldlab te staven dat de oplossing werkelijk effectief is. De pilot wordt begeleid en beoordeeld en bij een positieve resultaat wordt geholpen deze oplossing verder naar de markt te brengen. Hierdoor ontstaat er winst voor zowel de maatschappij als voor de ondernemer(s) die de oplossing op de markt brengen. 

Voor een overzicht van het programma, klikt u hier

Via de website van de European Social Innovation Week kunt u zich aanmelden.