Mobile Healthcare

08-10-2015 Media Plaza Utrecht

Hét ontmoetingspunt voor meer dan 500 spelers uit de mHealth value chain!

mHealth: zorgdiensten en zorginformatie via een mobiel apparaat om de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren. De toenemende vraag naar zorg-op-maat en de roep om meer patiënt empowerment vragen om structurele paradigma verschuivingen in de zorg. Toch zijn er ook barrières die opschaling in de weg staan. O.a. financiering, wet- en regelgeving, cultuur en draagvlak bij zorgvrager en medische professionals, uniformering en standaardisatie.

Het Mobile Healthcare event biedt u een overzicht van best-practices van eHealth implementaties, visies en strategieën en het brengt de belangrijkste spelers uit de mHealth value chain bij elkaar. Tijdens het congres wordt besproken hoe we de barrières slechten en met welke oplossingen, voor een doorbraak in mHealthcare! U hoort van dé experts alles over de kansen van mobile in de zorg en de talrijke ontwikkelingen en oplossingen.

Bovendien is het event gratis voor alle bestuurders, directie en management van zorginstellingen en voor eerstelijns- en tweedelijnszorg artsen!

Bekijk het programma van Mobile Healthcare hier, aanmelden gaat via de website.