Meet-up eHealth: Get Connected!

26-05-2016 GGzE eLab

Tijdens de Dutch Technology Week wordt op donderdag 26 mei door de GGzE in samenwerking met Lumens Groep een meet-up georganiseerd voor jongeren rondom eHealth-toepassingen. Denk daarbij aan het gebruik van apps, smart gadgets of een online platform in de organisatie van hulpverlening en contact met vrienden, ouders en zorgprofessionals om hen heen.

Jongeren betrekken in het bedenken van slimme oplossingen

In deze meet-up staat het thema ‘Get Connected!’ centraal. De meet-up organiseert zich rondom drie eHealth-toepassingen, te weten:

  • Eco-app 2.0: een app om je leefwereld in kaart te brengen, met daarin o.a. een overzicht van vrienden, familie en hulpverleners waardoor de app inzicht geeft in je sociale netwerk.
  • Jouwhulponline.nl: een online platform, waar je over verschillende thema’s op verschillende manieren informatie kunt vinden. Er zijn ook diverse zelfhulpmiddelen zoals online trainingen en tetst. Als het nodig is kun je zelfs online en anoniem met een hulpverlener contact opnemen.
  • Huisraad: een platform in oprichting voor gezinnen, waarbij gebruikers zelf redacteur zijn en bepalen welke inhoud interessant voor hen is.

In de workshops gaan jongeren, onder begeleiding van coaches, actief aan de slag met deze toepassingen.

Dutch Technology Week

De meet up vindt plaats tijdens de Dutch Technology Week (23 tot en met 28 mei). Gedurende deze week zijn er ook leuke events voor jongeren, waarbij er van alles te ontdekken valt over ontwikkelingen in de (high tech) technologie in de regio Brainport. Kijk voor meer informatie op: www.dutchtechnologyweek.com

Slimme regio werkt samen aan eHealth

De meet-ups zijn een initiatief van de coöperatie Slimmer Leven 2020. Dit is een samenwerkingsverband tussen ruim 70 zorgorganisaties, kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven in de regio Brainport. Met de meet-ups organiseren we samen met onze partners bijeenkomsten, waarbij bewoners uit de regio mee kunnen praten en denken over slimme oplossingen en bestaande eHealth-toepassingen in de zorg voor onze gezondheid en welzijn.

Meer informatie?