Lerend Netwerk Zelfmanagement & eHealth

17-09-2015 Zorgbelang Brabant, Tilburg

De coöperatie Slimmer Leven 2020, Zorgbelang Brabant en provincie Noord-­Brabant organiseren gezamenlijk een reeks van leerbijeenkomsten over de opschaling van Zelfmanagement & eHealth. Primair zijn deze bijeenkomsten bedoeld voor mensen die actief betrokken zijn bij een of meerdere innovatieprojecten die de implementatie en het daadwerkelijk gebruik van eHealth technologie door burgers en zorgverleners stimuleren.

Werkwijze

In de bijeenkomsten werken we vraaggestuurd vanuit de projecten en initiatieven van de deelnemers. De ervaren knelpunten in deze projecten vormen de thema’s van de leerbijeenkomsten. Binnen de eigen dagelijkse praktijk observeren, inventariseren en implementeren de deelnemers (nieuwe) activiteiten en bundelen ervaringen. De ervaringen worden gedeeld, verspreid en geborgd binnen en buiten het lerend netwerk. Op die manier kunnen we samen werken aan oplossingen die zorgen dat bestaande innovaties op het gebied van health@home sneller bij mensen thuis komen door succesvolle implementatie en grootschalige opschaling.

Deliverables leerbijeenkomsten

We streven ernaar de deelnemers zeer concrete oplossingen en vervolgstappen voor  de ervaren pijnpunten aan te reiken door vanuit verschillende perspectieven te kijken.

Deliverables zijn oa.:

  • Geleerde lessen in aanpak, proces en communicatie van innovatieprojecten
  • Aanbevelingen & Tools: overzicht van toepassingen

Deze uitkomsten zullen gezamenlijk worden beschreven en gebundeld in een WeHealth innovatieboek; bestaande uit het vierluik: cliënt/ professional/ expert/ tips&tricks.