Lerend Netwerk Dementie Brabant

06-12-2018 TBD

Lerend Netwerk Dementie Brabant organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst. 
Tijdens deze leerbijeenkomst lichtten verschillende partijen hun recente 
ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van dementieprojecten toe. Het 
doel van deze bijeenkomsten is kennis delen, ervaringen uitwisselen, ideeën 
opdoen en sparren met andere partijen voor wie 'dementie' een relevant 
onderwerp vormt. De bijeenkomsten starten altijd om 14.30 uur en duren tot ongeveer 
17.00 uur. Heeft u interesse om hierbij aanwezig te zijn? Stuur dan een e-mail naar 
Margit Ruis (m.ruis@slimmerleven2020.com) voor meer informatie.