Lerend Netwerk Dementie Brabant

14-09-2017 ntb

Lerend Netwerk Dementie Brabant organiseert vier keer per jaar een bijeenkomst. Tijdens deze leerbijeenkomst lichtten verschillende partijen hun recente ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van dementieprojecten toe. Het doel van deze bijeenkomsten is kennis delen, ervaringen uitwisselen, ideeën opdoen en sparren met andere partijen voor wie 'dementie' een relevant onderwerp vormt. De bijeenkomsten starten altijd om 14.30 uur en duren tot ongeveer 17.00 uur. Heeft u interesse om hierbij aanwezig te zijn? Stuur dan een e-mail naar Joyce de Laat (j.delaat@slimmerleven2020.com) voor meer informatie.