CREATE HEALTH netwerkbijeenkomst

21-10-2015 NatLab, Eindhoven

Gezamenlijk organiseren Slimmer Leven 2020 en Create Health (CLICK NL) een sessie - aanhakend op het CLICK DRIVE-Festival. Centraal staat hier het thema: Living Lab Dementie.

Programma

  • Update CREATE HEALTH
  • Terugkoppeling Brainport Healthy Living Lab Meet-ups. Inwoners en designers in gesprek: Welke kansen zien Eindhovenaren in eHealth?
  • Presentatie ‘Brainport Healthy Living Lab Dementie’ in Eindhoven, door Marcel de Pender en Marieke van Beurden. Coöperatie Slimmer Leven 2020 en Brainport Development hebben in samenwerking met een groot aantal zorg- en kennispartners en bedrijfsleven een Living Lab ontwikkeld op het gebied van dementie. Marcel de Pender vertelt over waarom en hoe dit Living Lab tot stand is gekomen en hoe het georganiseerd is. Marieke van Beurden schetst hoe dit initiatief in de toekomst op een duurzame manier vorm krijgt. 
  • Groepsdiscussies rondom de vragen: Hoe komen we van kleinschalige pilots naar grootschalige implementatie van eHealth? Hoe nemen we de vragen en behoeften van inwoners en cliënten serieus bij de ontwikkelingen en hoe betrekken we ze hierbij? Hoe zetten we Living Labs in als een structureel ontwikkel- en valorisatie instrument?
  • Presentatie resultaten groepsdiscussies
  • De creatieve industrie kan op zeer waardevolle wijze bijdragen aan dit soort vraagstukken. Op deze bijeenkomst bespreken en discussiëren we daarom in groepen de vraagstukken teneinde creatieve bedrijven te koppelen aan dit initiatief.

Deze sessie is gratis bij te wonen. U kunt zich voor de sessie van 16:00-17:30uur via createhealth@clicknl.nl aanmelden!

Netwerkborrel

Aansluitend vindt in het NatLab - gezamenlijk met de afsluiting van het DRIVE-Festival - om 17.30uur de Slimmer Leven 2020-netwerkborrel plaats. U kunt hierbij uiteraard ook aanwezig zijn zonder de overige activiteiten te hebben bijgewoond.

Locatie

Sessie vindt plaats in BROET-ruimte, in het souterrain van het NatLab.